Prva stran >> Novice
4 Okt 18
URGENTNI PACIENT – SODOBNI PRISTOPI

   Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
          Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
     Organizira strokovni seminar
 
      18. in 19. oktober 2018
      Terme Čatež

 

 

Četrtek, 18. oktober 2018

    8.00 – 8.50    Registracija

 

Etika

                         Moderatorki: Draga Štromajer, Simona Rode

 

    8.50 – 9.10    Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

    9.10 – 9.40    Uporaba socialnih omrežij v zdravstvenih ustanovah, Anže Petrovič,

                         univ. dipl. prav.  

  9.40 – 10.00    Mediacija v urgenci, Simona Rode, dipl. m. s., mediatorka        

10.00 – 10.20    Zdravstveni delavci in cepljenje, Veronika Jagodic Bašič, dipl. m. s.

10.20 – 10.40    Soočanje medicinskih sester s smrtjo v Urgentnem kirurškem bloku

                         UKCL, Marjana Črv, mag. zdr. nege

10.40 – 11.00    Razprava

 

11.00 – 11.30    Odmor

 

Obravnava pacientov z vsadki

                         Moderatorja: Drago Satošek, Nada Macura Višić 

                                                

11.30 – 11.50    Vgradni aparati za uravnavanje srčnega ritma - indikacije,doc. dr.David  

                         Žižek, dr. med.

11.50 – 12.10    Vgradni aparati za uravnavanje srčnega ritma – vidik zdravstvene nege,

                         Drago Satošek, dipl. zn.

12.10 – 12.30    Aktivnosti zdravstvene nege pri uporabi podkožne venske valvule,Darja

                         Noč, viš. med. ses., Nada Macura Višić, dipl. m. s.

12.30 – 12.50   Moje življenje z inzulinsko črpalko, Barbara Janškovec, zt

12.50 – 13.00    Razprava

 

 

13.00 – 15.00    Odmor za kosilo

 

 

Imobilizacija   (program za ortopedske tehnologe)

                         Moderatorji: Edin Adrović, Andrej Kramer, Miha Okrožnik,

 

11.30 – 13.30    Imobilizacija zgornje okončine z Orficastom, Marc Blij, Orfit product

                         Specialist Physical Rehab 

15.00 – 16.30    Imobilizacija spodnje okončine z Orficastom, Marc Blij, Orfit product

                         specialist Physical Rehab 

 

Poškodbe medenice

                         Moderatorki: Tina Gros, Andreja Špilek Plahutnik

   

15.00 – 15.30    Poškodbe medenice, doc. dr. Anže Kristan, dr. med.

15.30 – 15.50   Predbolnišnična obravnava nosečnice s poškodovano medenico,

                         Boštjan Plahutnik, dipl. zn.              

15.50 – 16.10    Obravnava poškodovanca s poškodovano medenico v urgentni kirurški

                         ambulanti, Tina Gros, mag. zdr. nege, Denis Kordež, dipl. zn.

16.10 – 16.30    Kompleksna rehabilitacija pacienta po poškodbi medenice, Maja Vrabič,

                         dipl. m. s., Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. ter., Aleksander Zupanc,

                         mag. fiziot.

16.30 – 16.45   Razprava 

 

16.45 – 17.15    Odmor 

 

 

17.15 – 19.30    Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

 

                          Uvajanje »gripper igle« v podkožno vensko valvulo, Darja Noč, viš. med.

                         ses., Nada Macura Višić, dipl. m. s.                    

  Uporaba medeničnega pasu, Denis Kordež, dipl. zn., Tina Gros, mag. zdr.

  nege, Boštjan Plahutnik, dipl. zn.

                         Imobilizacija z Orficastom, Marc Bilij, Orfit product specialist Physical

                         Rehab, Edin Adrović, dipl. zn., ortop. teh., Andrej Kramer, ortop. teh.,  Miha

                         Okrožnik, ortop.teh.

 

20.30                Slavnostna večerja ob glasbi

 

 

Petek, 19. oktober 2018

 

Zastrupitve   

                         Moderatorki: Maruša Brvar, Majda Cotič Anderle

 

    9.00 – 9.20   Nove psihoaktivne snovi, doc. dr. Miran Brvar, dr. med., Damjan Grenc, dr.

                         med., Gašper Razinger, štud. med.

    9.20 – 9.40   Kompleksnost zdravstvene obravnave pacientov pod vplivom

                         psihoaktivnih substanc, Monika Kralj, dipl. m. s., Anja Lučič, sms                       

  9.40 – 10.00   Triažni algoritem pri zastrupitvah, Majda Cotič Anderle, dipl. m. s.

10.00 – 10.20   Zastrupitve s korozivnimi kemikalijami in prikaz primera, Tanja Šentjurc,

                         dipl. m. s.

10.20 – 10.50   Zastrupitev z zdravili: poskus samomora z inzulinom, Snežana

                         Kneževič, dipl.m.s., mag. posl. in ekon. ved

10.50 – 11.00   Razprava

 

11.00 – 11.30    Odmor

 

Proste teme in prikazi primerov

                         Moderatorja: Vojko Anderle, Renata Mlakar

                      

11.30 – 11.45    Pomembnost kardiopulmonalnega oživljanja s strani očividcev in prikaz

                         primerov, Urban Šajn, dipl. zn., Nejc Krašna, dipl. zn.             

11.45 – 12.00    Namerna samozastrupitev s tiso – prikaz primera, Tjaša Tkalec, dipl. m. s.,

                         Ana Macuka, dipl. m. s.

12.00 – 12.15    Pomen zgodnje prepoznave spremembe zenic – objektivnost je

                         ključnega pomena, Sabina Slovenc, dipl. m. s., Tjaša Kranjc, dipl. m. s.,

                         Rok Grabljevec, zt

12.15 – 12.30    Komunikacija z ranljivimi skupinami prebivalstva v Urgentnem centru

                         Murska Sobota, pred. mag. Marija Zrim, dipl. m. s., Tomaž Horvat, dipl. zn.

12.30 – 12.45   Vpliv izpostavljenosti travmatičnim dogodkom zdravstvenih dispečerjev

                         in zdravstvenih reševalcev ter uvedba zaupnikov v dispečersko službo

                         zdravstva, Miha Brezovnik, dipl. zn., Helena Koša, dipl. m. s., Gregor

                         Vukan, zt

12.45 – 13.00   Tudi to smo mi: Urgentni kirurški blok UKC Ljubljana v številkah, Maja

                         Rode, univ. dipl. upr. org., Stanka Košir, dipl. m. s.

13.00 – 13.15   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

13.30                Izlet

 

 

Splošne informacije o izobraževanju

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

 

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

 

 

Prijava

Na izobraževanje se prijavite prek e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/

 

 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -18102018 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

 

Dodatne informacije

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!

 

 

Za programsko-organizacijski odbor

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije