Sodelovanje v tujini
6 Jan 10
Poročilo s sestanka EfCCNe v Berlinu

Poročilo s sestanka EfCCNe v Berlinu

3. in 4. oktobra 2009 je v Berlinu v Nemčiji potekalo srečanje EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations), katerega sem se udeležila kot predstavnica Sekcije medicinskih sester v urgenci. Na tokratnem srečanju smo obeležili deseto obletnico delovanja EfCCNa.

Evropsko združenje EfCCNa, ki danes vključuje že 23 evropskih držav, je bilo formalno ustanovljeno leta 1999 z namenom povezati medicinske sestre, ki delajo na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženih bolnikov (critical care), promovirati zdravstveno nego, vzpostaviti pogoje za sodelovanje znotraj Evrope, pripraviti standarde za izobraževanje ter prispevati k izboljševanju kakovosti klinične prakse in raziskovalnega dela na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženih bolnikov. Geslo združenja je »working together, achieving more«, kar bi lahko prevedli »s skupnim delom do večjih dosežkov«.

Ena od ustanovnih članic združenja je bila tudi Slovenija, ki se je vključila s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci na pobudo tedanje predsednice Sekcije gospe Slavice Klančar, ki  je v združenju več let tudi zelo aktivno sodelovala.

V desetih letih delovanja je združenje pridobivalo na članstvu in na prepoznavnosti. Trije kongresi EfCCNa v Parizu (2002), v Amsterdamu (2005) in v Firencah (2008) so bili tako strokovno kot organizacijsko zelo uspešni in se jih je udeležilo veliko število medicinskih sester iz vse Evrope in tudi iz Slovenije. Naslednji kongres bo marca 2011 v Kobenhavnu na Danskem (informacije na www.efccna2011.dk).

EfCCNa je pripravila tudi stališča (position statement) glede izobraževanja, zaposlovanja na področju »critical care« ter prisotnosti svojcev med oživljanjem. Izvedenih je bilo več raziskav, v katerih so sodelovale tudi medicinske sestre iz Slovenije (npr. raziskava o hranjenju po sondi, raziskava o ravni znanja medicinskih sester v intenzivnih enotah). Vzpostavlja se program mednarodne izmenjave medicinskih sester in mreža bolnišnic, ki bodo sprejemale medicinske sestre na enotedenska usposabljanja.   

Predstavniki vseh držav članic se dvakrat letno srečujejo na  sestankih, kjer je veliko priložnosti za konstruktivne diskusije in izmenjave stališč med posameznimi predstavniki držav, enakopravnih partneric, na področju izobraževanja, raziskovanja, menadžmenta in prakse zdravstvene nege življenjsko ogroženih bolnikov. V okviru EfCCNa deluje več delovnih skupin in sicer za raziskave in razvoj, za  izobraževanje, za program mednarodne izmenjave,  za klinično prakso, za stike z javnostjo in za pripravo kongresov. Od leta 2005 vodi združenje petčlanski izvršilni odbor. Predsednica združenja je trenutno gospa Rosa Thorsteinsdottir iz Islandije.


Tokratno jesensko srečanje je sovpadalo s praznovanjem dvajsete obletnice padca berlinskega zidu. Prijazna gostiteljica ga.Heike Strunk se je pri organizaciji srečanja potrudila, da smo del utripa prazničnega vzdušja v glavnem mestu Nemčije začutili tudi udeleženci srečanja. Omogočila nam je tudi ogled parlamenta, znamenitega  »Check point Charlie«, prehoda, kjer se je zapuščalo t.im. ameriški sektor v času, ko je bil Berlin razdeljen na vzhodni in zahodni  in  nekaterih drugih berlinskih znamenitosti. Med vožnjo z ladjico po reki Spree, ki se vije po Berlinu, smo ob čudovitem sončnem vremenu lahko občudovali  veličastno arhitekturo in urejenost mesta ter sožitje novega in starega še z druge perspektive.