Sodelovanje v tujini
3 Mar 11
Poročilo s 7. kongresa WFCCN, Manila, Filipini

Mabuhay!*
*običajni filipinski pozdrav, ki želi dolgo življenje

 

V Manili na Filipinih je 5. in 6. oktobra 2010 potekal 7. kongres WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) v sodelovanju s CCNAPI (Critical Care Nurses Association of the Philippines, Inc.) pod sloganom: »Critical Care Nursing: Synergizing Nursing Practice in a Highly Technical World«. Po kongresu pa je sledilo delovno srečanje izvršilnega odbora WFCCN.

Kongresa se je udeležilo več kot 500 filipinskih kolegic in kolegov, ki oskrbujejo življenjsko ogrožene bolnike na različnih bolnišničnih oddelkih ter gosti iz držav Oceanije, Amerike, Evrope in bližnjih azijskih držav. Kot predstavnica Slovenije v izvršilnem odboru Svetovnega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega pacienta (WFCCN) sem imela priložnost spoznati pregovorno eno najbolj gostoljubnih držav. Naši gostitelji so se resnično potrudili in nas že na letališču sprejeli z girlando rož in nam izkazovali pozornost ves čas srečanja do zadnjega pozdrava ob slovesu. Vsak gost je imel dodeljenega spremljevalca, ki nam je pomagal in »pazil«na nas. Med vsem razpoložljivim gradivom, ki so nam ga pripravili, je bil tudi priročen slovarček osnovnih filipinskih besed in fraz, čeprav večina Filipincev govori tekoče angleško.

Kongresna dneva sta se pričenjala zgodaj zjutraj (ob 7. uri) in se zaključila pozno popoldne, vendar so udeleženci oba dneva pozorno sledili vsebinam izvrstnih predavateljev. Predstavljene so bile strokovne teme s področja oživljanja, kardiovaskularne in respiratorne zdravstvene nege odraslih in otrok, s področja prehranske podpore pacientom v intenzivnih enotah in s področja kakovosti in varnosti. Leta 2011 bodo objavljeni rezultati študije o spremljanju kazalnikov za sepso. Članica izvršilnega odbora, ki je aktivno sodelovala pri študiji, nam je predstavila nekatere rezultate in s tem povezane izzive za zdravstveno nego. Predstavljene so bile tudi bolj splošne teme – izobraževanje, organizacija in raziskovanje na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženega bolnika, ki so temelj za kakovostno strokovno delo. Predavanja v okviru prostih tem so bila organizirana v času kosila in zgodnjega zajtrka. Potekala so v različno velikih jedilnicah in lahko si predstavljate presenečenje, ko se znajdeš pred približno sto poslušalci, ki sledijo predstavitvi med njihovim časom za kosilo. »Spoštovanje pacientovega časa in ali jim to lahko zagotovimo« je bil naslov predstavljenega prispevka in ugotovila sem, da pojem spoštovanja časa v različnih kulturnih okoljih ne dojemamo enako. Očitno pa medicinske sestre povsod lahko delajo več stvari hkrati.

Kongresu je sledilo delovno srečanje izvršilnega odbora WFCCN, ki trenutno vključuje 37 držav. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je kot članica sodelovala pri ustanovitvi združenja leta 2001.  Pregledali smo realizacijo načrtovanih nalog in si zadali nekatere nove cilje. Dogovorili smo se, da bomo pregledali različne spletne strani na temo izobraževanja s področja zdravstvene nege življenjsko ogroženega pacienta  in pripravili nabor kakovostnih vsebin, ki bi jih lahko ponudili izvajalcem zdravstvene nege na naši spletni strani (www.wfccn.org). Odločili smo se, da nadaljujemo z izdajanjem strokovne spletne revije Connect (www.connectpublishing.com), kljub nekaterim pomislekom zaradi finančnih težav. Z nekaterimi novimi vsebinami bi poskušali narediti revijo še  zanimivejšo. Dogovorili smo se za prihodnja srečanja in aktivnosti, ki jih bomo poskušali izpeljati do marca 2011, ko se bomo srečali v Kopenhagnu na kongresu EfCCNa (www.efccna2011.dk).

Zadnji dan so nam gostitelji razkazali nekatere zgodovinske in kulturne znamenitosti Manile in nas odpeljali še na ogled ene od bolnišnic. Tako kongres kot različna srečanja, predvsem pa gostoljubnost filipinskih kolegic in kolegov, mi bodo ostali v nepozabnem spominu.