Strokovna srečanja >> Seminarji
1 Maj 11
Poročilo s trodnevnega tečaja triaže ob sprejemu pacienta na urgentno enoto

 V Ljubljani je od 14.- 16. 2.2011 potekal prvi tečaj triaže ob sprejemu pacienta na urgentno enoto. Tečaj je bil namenjen medicinskim sestram z vsaj nekaj leti izkušenj pri oskrbi urgentnih pacientov.

 

Urgentna medicina in s tem tudi urgentna zdravstvena nega sta v zadnjih letih doživeli hiter in dinamičen razvoj. S pravočasnim in strokovnim nudenjem medicinske oskrbe se rešuje življenja in pomembno vpliva na izid zdravljenja. Urgentne službe naj bi svoje delovanje prilagajale potrebam prebivalstva . Spremembe v organizaciji urgentnih služb trenutno dinamično potekajo tudi v Sloveniji, del tega pa je urejanje sprejema na urgentnih enotah.

Splošno laično in delno tudi strokovno mnenje je, da bo pacient na urgentnem oddelku oskrbljen takoj. Vendar pa zaradi obremenjenosti urgentnih ambulant in oddelkov ne morejo biti vsi pacienti hkrati oskrbljeni, zato je nujno določanje prioritete obravnave oz. triaža takoj ob sprejemu pacienta.

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci se s triažo ukvarja že dolgo, saj je to eno izmed pomembnih področij dela medicinskih sester v urgenci. Triaža je še toliko bolj pomembna na močno obremenjenih urgentnih oddelkih z dolgimi čakalnimi časi. Problem preobremenjenosti je najbolj pereč na ljubljanski urgenci in ravno zato je bil tu močan interes po izobraževanju in uvedbi standardizirane oblike triaže. Razvite lastne sisteme smo namreč želeli nadgraditi in obenem pridobiti informacije, na kakšen način izobražujejo za triažo medicinske sestre v tujini Z iskanjem primernega izobraževanja se je torej začelo sodelovanje Sekcije in kliničnega okolja, zlasti Internistične prve pomoči v UKC Ljubljana. Izobraževanje je zaradi aktualnosti in pomembnosti podprla tudi Zbornica Zveza.

 

V Anglija se je v devetdesetih letih na urgentnih oddelkih uveljavil manchesterski sistem triažiranja pacientov, ki je zelo primeren za uporabo tudi na naših urgentnih oddelkih. Ta sistem je od leta 1997 standardiziran za vso državo. V Angliji imajo z izobraževanjem za triažo bogate izkušnje. Ob pomoči Jamesa Bethela, predsednika Angleškega združenja urgentnih medicinskih sester, so stekli dogovori za izvedbo tečaja . Na angleški strani je organizacijo tečaja prevzela izobraževalna agencija M&K. Program tečaja smo prilagodili delovanju naših urgentnih služb. Ker tovrstni tečaji potekajo v okolju kjer se triaža izvaja je tri dnevni tečaj potekal v Ljubljani od 14.- 16.2.2011

Tečaj je vodil gospod James Bethel (če bi nekatere njegove nazive skušali prevesti v slovenščino - diplomirani zdravstvenik, višji predavatelj, nurse practitioner), ki se poleg dela v praksi na urgentnem oddelku ukvarja tudi z izobraževanjem medicinskih sester za triažo.

G. Bethel je predstavil osnove in razvoj triaže v Angliji. Opisal je kanadsko in avstralsko triažno shemo, poudarek pa je bil na manchesterski triažni lestvici. Predstavljeni so bili principi dokumentiranja, komunikacije, ovrednotenja postopkov. Teoretične osnovo in uporabo sistema v praksi smo spoznavali preko posameznimi algoritmov manchesterskega triažnega sistema.

Med tečajem je bilo dovolj časa za vprašanja in medsebojno komunikacijo. Ob opisu naših težav nam je povedal, da so se v začetnem obdobju uvajanja triaže v Angliji srečevali z zelo podobnimi problemi, sedaj pa pacienti triažiranje sprejemajo kot sestavni del oskrbe na urgenci. Spodbudno je, da so številne težave uspešno rešili. Priznal pa je, da ne vedno. Kljub predpisanemu štiri urnemu standardu obravnave je zaradi pomanjkanja postelj problem sprejem pacientov v bolnišnice.

Tečaja se je udeležilo 25 medicinskih sester in zdravstvenikov - večinoma iz Ljubljanske urgence, dva kolega iz mariborske ambulante NMP in kolegica iz Celjske NMP. Željo po udeležbi so imeli tudi iz številnih drugih enot, kar govori, da je potrebno izobraževanje za triažo uvesti tudi v naš prostor.

 

Tečaj je bil prijetna izkušnja za udeležence in predavatelja. Podane vsebine so bile zanimive, udeleženci pa motivirani za nova znanja. Prijetno je bilo slišati pohvalo predavatelja o našem entuziazmu in dobrem strokovnem znanju.