Strokovna srečanja >> Seminarji
17 Sep 11
Vabilo na kongres: »Urgentni pacient - znanje za kakovostno in varno oskrbo«

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja program seminarja:

»Urgentni pacient - znanje za kakovostno in varno oskrbo«


Kraj in čas: Terme Čatež, 13.10. - 15.10.2011
 

ČETRTEK, 13.10    
8.00 – 9.00 Registracija    
       
9.00 – 9.30 0tvoritev kongresa    
       
9.30 – 11.00 Izobraževanje    
9.30 – 9.50 Izobraževanje za zdravstveno nego v Sloveniji v luči potreb po medicinskih sestrah, ki delujejo na področju urgentne zdravstvene nege in zdravstvene nege življenjsko ogroženega    dr. Marija Zaletel, viš. med. ses.
9.50 – 10.10 Specializacija za področje zdravstvene in babiške nege   Darinka Klemenc, dipl.m.s., Vanja Vilar,viš.med.ses.,dipl.oec.
10.10 – 10.25  Evropska načela, vizija izobraževanja z vidika Evropskega združenja medicinskih sester za življenjsko ogroženega bolnika (EfCCNa)   Drago Satošek, dipl.zn.
10.25 – 10.40 Izobraževanje medicinskih sester v urgenci, s poudarkom na triaži / Edukacija medicinskih sestara u hitnom prijemu s naglaskom na trijaži    Damir Višnjić, bacc.med. techn.
10.40 – 10.55 Strokovno izpopolnjevanje za kakovostno in varno zdravstveno nego   Draga Štromajer, dipl.m.s.
10.55 – 11.00  Razprava    
       
11.00 – 11.30 Odmor    
       
11.30 – 13.00 Motnje zavesti    
11.30 – 11.50 Motnje zavesti in urgentna nevrološka stanja   prim.mag. Viktor Švigelj, dr.med.
11.50 – 12.10 Zdravstvena nega bolnika z motnjo zavesti   Jasmina Gorenjec, dipl.m.s., Urška Ivanc TZN
12.10 – 12.30 Obravnava poškodovanca z motnjo zavesti v urgentnem kirurškem bloku   Urška Urbas dipl.m.s., Tušek Vida, dipl.m.s.
12.30 – 12.50 Motena zavest – negovalni problem pri bolniku z akutno zastrupitvijo    Darja Dolničar, dipl.m.s., Marija Brvar, dipl.m.s.
12.50 – 13.00 Razprava    
       
13.00 – 14.30 Odmor za kosilo    
       
14.30 – 16.00 Transporti    
14.30 – 14.50 Transporti pacientov skozi čas   Jože Prestor, dipl.zn.
14.50 – 15.10 Helikopterski transport   Vojko Anderle, dipl.zn.
15.10 – 15.30 Sekundarni helikopterski in mednarodni transporti    Anita Mrvar Brečko, dr. med.
15.30 – 15.50 Transporti bolnikov na urgentnem oddelku   Stanka Košir dipl.m.s., Maruša Brvar dipl.m.s., Silva Mahnič, dipl.m.s 
15.50 – 16.00 Razprava    
       
16.00 – 16.30 Odmor    
       
16.30 – 19.00 Strokovna ekskurzija v vojašnico Cerklje
17.00 – 18.30 Predstavitev vojaških sanitetnih transportnih sredstev   Radmila Brecelj dipl.ms., Christian Marot ZT,dipl.ekon.spec.manag.
Sonja Turnšek dipl.m.s., Erik Juhant ZT
       
20.00 Slavnostna večerja z glasbo    
       
       
PETEK, 14.10    
8.00 – 9.00 Registracija    
       
9.00 – 11.00 Reanimacija    
9.00 – 9.20 Novosti v reanimaciji  – pomen masaže in ventilacije   Petra Kaplan, dr med.
9.20 – 9.40 Smernice oživljanja 2010 – Izbrani algoritmi s komentarjem   Marko Zelinka, dr.med.spec.
9.40 – 10.00 Uporaba mehanskih naprav za zunanjo masažo srca pri postopkih oživljanja       Renata Rajapakse, dr.med.spec.
10.00 – 10.20  Timsko delo ob reanimaciji   Matej Mažič, dipl.zn
10.20 – 10.40 Med protokoli in prakso    Majda Cotič Anderle, dipl.m.s.
10.40 – 11.00 Nov pristop k ohlajevanju bolnika – kapa za ohlajanje   Urška Cankar, dipl.m.s. – Sind
       
11.00 – 11.30 Odmor    
       
11.30 – 13.00 Preprečevanje bolnišničnih okužb v urgentni dejavnosti
11.30 – 11.50 Preprečevanj bolnišničnih okužb v ambulanti NMP na primarnem nivoju   Tanja Vraneševič Žmavc, dipl.m.s., Cecilija Hlačer, dipl.m.s.
11.50 – 12.10 Obravnava pacienta z nalezljivo boleznijo ter ukrepi za preprečevanje okužb v reševalni službi   Branko Kešpert, dipl.zn.
12.10 – 12.30 Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom na področju urgentne dejavnosti   mag.Alenka Petrovec Koščak, dipl.san.inž.
12.30 – 12.50 Zaščita zdravstvenih delavcev – cepljenje   Majda Al Nawas, dipl.m.s. 
12.50 – 13.00 Razprava    
       
13.00 – 14.30 Odmor za kosilo     
       
14.30 – 16.00 Proste teme    
14.30 – 14.40 Prikaz primera uporabe AED na terenu   Erik Juhanrt, ZT
14.40 – 14.50 Ocena vloge in učinkovitost triažnega postopka v ambulanti splošne nujne medicinske pomoči v Ljubljani   Silvestra Mahnič dipl.m.s., Matevž Herzog ZT
14.50–15.00 Poznavanje navodil in ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb med zdravstvenimi delavci v intenzivni kirurški terapiji.   Mija Vahčič dipl.m.s., Sabina Simonič dipl.m.s.
15.00 – 15.10 Transport pacienta z ECMO   Žiga Vrhovnik dipl.zn., Zoran Topič ZT
15.10 – 15.20 Pristop k bolniku z atrijsko fibrilacijo   David Vrhovec, dipl.zn.
15.20 – 15.30 Predvidljivi in nepredvidljivi dogodki na transportu življenjsko ogroženega bolnika    Dragica Karadžič, dipl.m.s., Mateja Jereb dipl.m.s.
15.30 – 15.40 Transport življenjsko ogroženega bolnika   Mateja Šafa, dipl.m.s., Iza Repe dipl.m.s.
15.40 – 15.50 Priprava hudo poškodovane – politravmatizirane bolnice za medbolnišnični (meddržavni) transport – predstavitev primera   Jasmina Simler, dipl.m.s., Liljana Blažinić, ZT
15.50 – 16.00 Razprava    
       
16.00 – 16.30 Odmor    
       
16.30 – 18.00 Pogovori s strokovnjaki – praktični prikazi
  Vsak prikaz bo 3x ponovljen    
  Uporaba mehanskih pripomočkov za masažo srca, I–gela 
  Vzpostavitev intraosalne poti    
  Ohlajanje po srčnem zastoju    
       
18.30 – 19.30  Volitve     
20.00 Večerja    
       
       
SOBOTA, 15.6.    
8.00 – 9.00 Registracija    
       
9.00 – 10.30 Pomembnost smernic pri poklicu ortopedskega tehnologa
9.00 – 9.20 Predstavitev smernice pri odstranjevanju mavca   Edin Adrović dipl.zn., ortopedski tehnolog
9.20 – 9.40 Predstavitev standarda – izdelava radius longete    Julijan Špes, vmt.,ortopedski tehnolog
9.40 – 10.00 Multidisciplinarni pristop pri poškodovancu s poškodbo rame   Ivan Kovačić, ortopedski tehnolog
10.00 – 10.20  Poškodbe rame    Ladislav Kovačič dr.med.
10.20 – 10.30 Razprava    
       
10.30 – 11.00 0dmor    
       
11.00 – 13.00 Imobilizacija poškodb rame    
11.00 – 11.20 Imobilizacija – zlom ključnice   Boštjan Gluhar, ortopedski tehnolog
11.20 – 11.40 Imobilizacija – AC – sindezmoliza   Alenka Bak, ortopedska tehnologinja, Andrej Bertalanič, ortopedski tehnolog
11.40 – 12.00 Imobilizacija – izpah rame   Robert Iršič dipl.zn., ortopedski tehnolog
12.00 – 12.20 Imobilizacija – zlom zgornjega dela nadlahti in vratu nadlahti   Andrej Kramar, ortopedski tehnolog
12.20 – 12.40 Navodila pri poškodbi rame – zloženka   Uroš Grošelj, ortopedski tehnolog
12.40 – 13.00 Razprava    
       
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo    
       
14.00 – 15.30 Pogovori s strokovnjaki – praktični prikazi
14.00 – 15.30 vsak prikaz bo 3x ponovljen    
  Oprt, Doner, Stella dorsi   Miha Okrožnik, ortopedski tehnolog 
  AC opornica, elastični Desoult   Zdenko Dobrić, ortopedski tehnolog, Dejan Uhan, ortopedski tehnolog
  Ortoza za ramo – nevtralni položaj 15 st.   Gomboc Anton, ortopedski tehnolog, Maučec Jožef, ortopedski tehnolog
       
15.30–16.00 Zaključek kongresa    

 

Splošne informacije:

Kongres je namenjen vsem, ki želijo pridobiti nova znanja pri oskrbi urgentnih pacientov in preživeti nekaj dni prijetnega strokovnega druženja.

Kongres je v postopku dodelitve licenčnih točk pri Zbornici–Zvezi.

 

Prijava:
Na kongres se prijavite s prijavnico na spletni strani ali prijavnico, ki je objavljena v Utripu. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Mojca Homar, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Internistična prva pomoč, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.


Kotizacija:

Kotizacija za vse dni kongresa z DDV znaša 500€, za en dan 190€, dva dni 320€ (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna 50% popust)
Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 –13102011 (Sekcija MS in ZT v urgenci). 

Kotizacija vključuje: obisk strokovnih predavanj, zbornik kongresa, 2 večerji (glede na število dni udeležbe), osvežitev med odmori, strokovno ekskurzijo v vojašnico Cerklje.


Hotelska namestitev:
Terme Čatež d.d.,Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije: Tel.:07 49 36 759 oziroma e–mail naslov:

 

Dodatne informacije glede seminarja:

Majda Cotič Anderle tel. 01/522-39-51 () ali Vida Bračko tel. 01/522-21-72 ()


Lepo povabljeni!

Za programsko organizacijski odbor
Predsednica sekcije MS in ZT v urgenci
Majda Cotič Anderle