Prva stran >> Novice
5 Okt 16
URGENTNI PACIENT – IZZIV ZA ZDRAVSTVENI SISTEM

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
         Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
       Organizira strokovni seminar
 
 
      27. in 28. oktober 2016
      Terme Čatež

Četrtek, 27. 10. 2016

  8.00  -   8.50   Registracija

 

Reanimacija in novosti

                         Moderatorja: Vojko Anderle, Drago Satošek

 

  8.50  -   9.30   Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

  9.30  -   9.50   Novosti v smernicah za oživljanje, dr. Peter Radšel, dr. med  

  9.50  - 10.10   Netehnične veščine pri oživljanju, Jelena Vilman, dr. med.         

10.10  - 10.30   Alternativne poti aplikacije zdravil med oživljanjem, Nada Macura Višić,   

                         dipl. m. s.

10.30  - 10.50   Začetni pregled in oskrba politravme v predbolnišničnem okolju,Matej

                         Mazič, dipl. zn.

10.50  - 11.00   Razprava

 

11.00  - 11.30   Odmor

 

Urgentni centri – izkušnje, izzivi 

                         Moderatorki: Vida Bračko, Nada Macura Višić,

                       

11.30  - 11.45   Kakšne so naše izkušnje po uvedbi UC,Jože Prestor, dipl. zn.

11.45  - 12.00   Pregled delovanja urgentnih centrov v Sloveniji,Andrej Bručan, dr. med.

12.00  - 12.15   Predstavitev UC Jesenice, Robert Carotta, dr.med.

12.15  - 13.30   Okrogla miza 

                          

13.30  - 15.00   Odmor za kosilo

 

Elektrolitske motnje   

                         Moderatorki: Maruša Brvar, Majda Cotič Anderle

         

15.00  - 15.30   Elektrolitsko, vodno in acidobazno ravnovesje v telesu – urgentna

                         stanja, asist. dr. Hugon Možina, dr. med.

15.30  - 15.50   Korekcija kalija pri urgentnih internističnih pacientih, Monika Kralj,

                          dipl. m. s.

15.50  - 16.10   Zdravstvena nega pri pacientu s hiponatremijo,Tjaša Blatnik, dipl. m. s.

16.10  - 16.30   Korekcija elektrolitskih motenj pri otrocih, Slobodanka Pance, dipl. m. s.

16.30  - 16.45   Razprava                        

 

16.45  - 17.15   Odmor 

 

17.15  - 19.30   Učne delavnice (vsako delavnico se 3x ponovi)

 

                         Uporaba zaščitnih sredstev,Tina Gros, dipl.m.s., Damjan Remškar, dipl.zn.                  

                         Predstavitev in delo z »Woodcastom, Jure Vuk in ortopedski tehnologi

                         Oskrba dihalne poti,Drago Satošek, dipl. zn., Matej Mažič, dipl. zn.,

                         Vzpostavitev intraosalne poti, Vojko Anderle, dipl.zn., Nada Macura Višić,

                         dipl. m. s.

 

Program za ortopedske tehnologe – Predstavitev in delo z Woodcastom                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                

                        Moderatorja: Jure Vuk, Edin Adrović, dipl. zn., ortopedski tehnolog                      

                         

  9.30 -  9.45   Splošna predstavitev

  9.45 - 10.00  Predstavitev  izdelkov Woodcast in tehnik dela (teoretični del)

10.00 - 12.00  Izdelava opornic in ortoz za zgornje okončine (praktični del)

 • Izdelava opornice za zapestje (dorzalna, volarna, dorzalna/volarna)                                                           
 • Izdelava opornice za palec in scaphoedium ortoze
 • Izdelava opornice za metakarpalne prelome
 • Prikaz ostalih možnosti izdelave opornic in ortoz

 

12.00 - 12.10   Odmor

 

12.10 - 13.20   Izdelava opornic in ortoz za spodnje okončine (praktični del)

 • Izdelava opornice za gleženj
 • Posteriorna opornica noge
 • Opornice za zdravljenje poškodb ahilove tetive
 • Prikaz ostalih možnosti izdelave opornic

13.20 - 13.30   Vprašanja in odgovori

 

Učna delavnica – Predstavitev in delo z Woodcastom (za ostale udeležence)

 

17.15 - 17.30   Predstavitev izdelkov in možnosti uporabe (teoretični del)

17.30 - 19.15   Izdelava opornic in ortoz zgornjih okončin (praktični del)

 • Opornice in ortoze zapestja
 • Opornice za palec
 • Ostale možnosti izdelave opornic

             Izdelava opornic in ortoz spodnjih okončin

 • Izdelava opornice za gleženj
 • Posteriorna opornica noge
 • Ostale možnosti izdelave opornic

19.15 - 19.30   Vprašanja in odgovori

 

Glede na interes udeležencev se lahko program in časovnica programa oz. delavnice spremeni in se podrobneje obdela tematiko, ki je posebej zanimiva za udeležence.

 

20.30                      Slavnostna večerja ob glasbi

 

 

Petek, 28. 10. 2016

 

Nesreče v delovnem okolju   

                         Moderatorki: Tina Gros, Renata Mlakar

 

  9.00 –   9.20   (Ne)varno delo reševalcev na terenu, Primož Velikonja, dipl. zn. 

  9.20 –   9.40   Več sodelovanja pomeni več varnosti, Marko Panić, mag. jav. upr.                       

  9.40 – 10.00   Sodelovanje/vloga gasilcev pri izvajanju NMP,Anže Mužan, operativni

                         gasilec

10.00 – 10.20   Nevarnosti za zdravje zaposlenih pri intervencijah NMP v

                         predbolnišničnem okolju, Damjan Remškar, dipl. zn.

10.20 – 10.40   Poškodba zaradi vboda z iglo, Marija Predik, mag. zn.                          

10.40 – 11.00   Razprava

 

11.00 – 11.30   Odmor

 Proste teme in prikazi primerov

                         Moderatorki: Draga Štromajer, Majda Cotič Anderle

 

11.30 – 11.45   Reševanje utapljajočega in ukleščenega otroka na terenu, Jure

                         Nežmah, dipl. zn., Matej Mažič, dipl. zn.

11.45 – 12.00   Dejavniki tveganja za varno delo, Nika Škrabl, univ. dipl. soc. ped.,

                         Draga Štromajer, dipl. m. s.

12.00 – 12.15   Sistem prvih posredovalcev na območju NMP Škofja Loka,Matjaž

                         Mohorič, dipl. zn.

12.15 – 12.30   Pacient s hipertermijo – prikaz primera,Barbara Urbar, dipl. m. s.

12.30 – 12.45   Reševalna akcija v Triglavski severni steni - oskrba

                         politravmatiziranega poškodovanca, Jure Noč, viš. zdr. teh.

 

12.45 – 13.00   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

             13.30   Izlet

 

 

Splošne informacije o izobraževanju

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnega dela v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/ izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

 

Prijava

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: tina.gros@gmail.com   

 

Kotizacija

Dvodnevna kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, 160€ (enodnevna 90€), za nečlane je kotizacija  320€ (enodnevna 160€). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 - 27102016  s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

 

Dodatne informacije

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

Lepo vabljeni!

 

Za programsko-organizacijski odbor

 

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije