9. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija
Objavljeno: 22.03.2018


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

 

9. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Petek, 13.  april  2018

Hotel DELFIN, Tomažičeva ul. 10, 6310 IZOLA

 

 

 

08.00 -  08.50    Registracija

 

08.50 -  09.00    Pozdrav udeležencem in uvod

 

09.00 – 09.15    Novosti in zakaj spremembe pri postopkih oživljanja

                          Vojko Anderle, dipl. zn.   

                         

09.15 – 09.40    Pristop, prepoznava in ukrepanje ob srčnem zastoju odraslih z

                          uporabo AED

                          Vojko Anderle, dipl. zn.

                         

09.40 – 10.00    Tehnični pripomočki za oživljanje in pasti

                          dr. Peter Radšel, dr. med. 

 

10.00 – 10.20    Etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov in

                          oživljanju

                          dr. Peter Radšel, dr. med.

 

10.20 – 10.30    Razprava  

                                          

10.30 -  11.00    Odmor  

 

11.00 -  11.20    Temeljni postopki oživljanja pri otroku in ukrepi pri tujkih v dihalni poti                                          

                           Nada Macura Višić, dipl. m. s.

 

11.20 -  11.40    Kdaj in koga oživljamo drugače

                          Denis Kordež, dipl. zn.

 

11.40 – 12.00    Urgentna sinhrona elektrokonverzija

                          Mirsada Osmani, dipl. m. s.

 

12.00 – 12.20    Zdravila pri nujnih stanjih, oživljanju

                          Monika Kralj, dipl. m. s.

 

12.20 – 12.30    Razprava

 

12.30 – 14.00    Kosilo                                                                     

 

 

14.00 -  17.00    Praktično delo v skupinah in preverjanje veščin izvajanja oživljanja

 

Skupina A:        Temeljni postopki oživljanja odraslega in uporaba AED

                          Vojko Anderle, dipl. zn., Mirsada Osmani, dipl. m.s., Matjaž Mohorič, dipl. zn.

Skupina B:        Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti

                          Nada Macura Višić, dipl. m. s., Denis Kordež, dipl. zn.  

Skupina C:        Sinhronizirana elektrokonverzija 

                          Marija Brvar, dipl. m. s., Monika Kralj, dipl. m. s.

           

17.00 – 17.45    Pisno preverjanje znanja (test z zaprtimi vprašanji)

 

17.45                 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

                          Zaključna diskusija in podelitev potrdil         

 

 

 

Splošne informacije

 

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje. Program je je usklajen z obveznimi in priporočenimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja  »temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED« v licenčnem obdobju.

 

Oddana je bila vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

 

Kotizacija znaša 190 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 95 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene pa Sekcija krije iz plačanih članarin. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 - 13042018.

V ceno kotizacije je vključeno kosilo, osvežitev med odmorom in zbornik predavanj.

 

Prijava: Na seminar se prijavite z e-prijavnico na spletni strani Zbornice – Zveze ali na tina.gros@gmail.com Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.        

 

Dodatne informacije:

Dodatne informacije pri ga. Bračko na telefon 041 909 328 ali na e-naslov: vida.bracko@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!           

 

 

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije