URGENTNI PACIENT – VEČ KOT SAMO ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA
Objavljeno: 18.10.2019


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
                                        Organizira strokovni seminar

 

       URGENTNI PACIENT – VEČ KOT SAMO ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA

      24. in 25. oktober 2019

      Terme Čatež

 

 

 

Četrtek, 24. oktober 2019

 

    8.00 – 8.50    Registracija

 

 

Urgentni pacient – predmet kriminalistične preiskave I

                         

    8.50 – 9.10   Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

    9.10 – 9.40   Podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju

 

  9.40 – 10.00    Urgentni pacienti kot del kriminalistične preiskave in sodelovanje

                         različnih služb, zasl. prof. dr. Peter Umek

10.00 – 10.20    Vloga in pomen sodne medicine pri urgentni obravnavi bolnika, asist.

                         Gregor Haring, dr. med., spec. sod. med.

10.20 – 10.40    Zanemarjen ali zlorabljen otrok, mag. Simon Herman, dr. med.                          

10.40 – 11.00    Pomen medicinskega osebja za uspešen kazenski postopek – pogled

                         državnega tožilca,Jasmina Vesel, spec. krim. preisk., okr. drž. tož.

11.00 – 11.30    Razprava

 

11.30 – 12.00    Odmor

 

Urgentni pacient – predmet kriminalistične preiskave II

                                                                         

12.00 – 12.20    Srečanja s smrtjo v nujni medicinski pomoči, mag. Mitja Mohor, dr. med.                           

12.20 – 12.40    Posebnosti kriminalistične preiskave pri sodelovanju z medicinsko

                         stroko, Robert Praček, krim. svet., Damjan Miklič, viš. krim. inšp.

12.40 – 13.00    Urgentna medicinska sestra in forenzične preiskave, Tina Gros, mag.

                         zdr. nege

13.00 – 13.20   Priporočila za sestavo in uporabo seta za zdravstvene reševalce na

                         kraju kriminalistične preiskave, Boštjan Plahutnik, dipl. zn.

13.20 – 13.45    Razprava

 

13.45 – 15.00    Odmor za kosilo(v lastni režiji)

 

 

Standardi pri imobilizaciji pacientov s poškodbo zgornje okončine

(program za ortopedske tehnologe)

                         

12.00  - 12.50   Standard imobilizacija prstov (klasični in sintetični mavec, cirkularni

                         mavec, longeta – enega, dveh ali več prstov), Robert Iršič, dipl. zn., ortop.

                         teh., Andrej Kramer, ortop. teh.

12.50  - 13.40   Standard imobilizacija zapestja (klasični in sintetični mavec, cirkularni

                         mavec, longeta), Boštjan Gluhar, ortop. teh.  

 

13.45 – 15.00    Odmor za kosilo (v lastni režiji)

 

15.00  - 15.40   Standard imobilizacija komolca (klasični in sintetični mavec, cirkularni

                         mavec, longeta), Robert Podhostnik, ortop. teh.

15.40  - 16.15   Standard imobilizacija nadlahti (klasični in sintetični mavec, cirkularni

                         mavec, longeta), Uroš Grošelj, ortop. teh., Anton Gomboc, ortop. teh.

 

Urgentni pacient – predmet kriminalistične preiskave III

   

15.00 – 15.20   Odredba policije za odvzem krvi in urina, Simon Arbajter, mag. zdr. nege,

                         Tina Gros, mag. zdr. nege

15.20 – 15.40    Obravnava žrtve posilstva v urgentni ambulanti, asist. dr. Andreja Štolfa

                         Gruntar, dr. med.

15.40 – 16.00    Pacientka, ki se je zavestno odločila postati urgentna pacientka,Nejc

                         Petrinčič, tzn

16.00 – 16.15    Prve izkušnje z inhalacijami metoksiflurana v UC Maribor, dr. Roman

                         Košir, dr. med.

16.15 – 16.30   Razprava

 

16.30 – 16.50    Volitve predsednika/ce in članov izvršnega odbora strokovne sekcije

 

16.45 – 17.15   Odmor

 

 

17.15 – 19.30    Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

 

                          Kriminalistična obravnava v kaznivem dejanju poškodovane osebe,

                         Damjan Miklič, viš. krim. inšp., Robert Praček, krim. svet.                   

  Deeskalacijske tehnike - Aljoša Lapanja, dipl. zn., univ. dipl. soc.ped.,

  Katarina Potrbin, ZT

  Zgodnji in pozni zapleti pri imobilizaciji – Tanja Kužnik, dipl.inž. ort. in

  prot., Edin Adrović, dipl. zn., ortop. teh.

 

 

             20.30    Večerja ob glasbi in razglasitev izidov volitev

 

 

Petek, 25. oktober 2019

 

Alergije   

                         

    9.00 – 9.20   Rastline – tovarne zdravju koristnih in škodljivih snovi, prof. dr. Robert

                         Veberič, univ. dipl. inž. agr.

    9.20 – 9.40   Anafilaksija – algoritem ukrepanja pri odraslih in otrocih, mag. Mateja

                         Škufca Sterle, dr. med., spec., Andreja Špilek Plahutnik, dipl. m. s., mag. vzg.

                         in men. v zdr.

  9.40 – 10.00   Prepoznava alergijske reakcije v ambulanti SNMP, Petra Kramarič,

                         dipl. m. s., Cindy Erjavec, dipl. m. s.

10.00 – 10.20   Alergijske bolezni kože v otroški dobi, Gordana Stankić, dipl. m. s.

10.20 – 10.40   Obravnava pacientov po anafilaktični reakciji na IPP, Matjaž Marinč,

                         dipl. zn.   

10.40 – 11.00   Alergološka testiranja, Karmen Perko, dipl. m. s.

11.00 – 11.30    Razprava

 

11.30 – 12.00   Odmor

 

                  

Proste teme in prikazi primerov

 

12.00 – 12.15   Obravnava bolnika v urgentni ambulanti SNMP Ljubljana zaradi

                         zastrupitve z GHB, Snežana Kneževič, dipl. m. s., mag. posl. in ekon. ved

12.15 – 12.30   Izzivi obravnave pacienta z večkratnoodpornimi bakterijami v urgentnem

                         centru, Simona Agrež, dipl. m. s.

12.30 – 12.45   Nemiren pacient in potreba po uriniranju, Sabina Slovenc, dipl. m. s.,

                         Tjaša Kranjc, dipl. m. s.

12.45 – 13.00   Zagotavljanje varnosti v enoti intenzivne terapije otrok, Barbara

                         Virant, dipl. m. s., Marina Lukić, dipl. m. s., Matjana Koren Golja, dipl. m. s.,

                         univ. dipl. org.                  

13.00 – 13.15    Uporaba najpogostejših dispečerskih kartic in kriterijev v Slovenskem

                         indeksu za nujno medicinsko pomoč, Viktorija Klančnik, mag. zdr. –

                         soc. manag., dipl. m. s., Katja Kikel, dipl. bab., Branko Kešpert, mag. zdr. nege

13.15 – 13.30   Hiperkaliemija in EKG – Anže Jerina, dipl. zn.

 

13.30 – 14.00   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

 

Splošne informacije o izobraževanju

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

 

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

 

 

Prijava

Na izobraževanje se prijavite prek e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/

 

 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -24102019 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

 

Dodatne informacije

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!

 

 

Za programsko-organizacijski odbor

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije