POSTOPEK ZA PRIDOBIVANJE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)
Objavljeno: 7.09.2022


UKC LJUBLJANA
KO za travmatologijo

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15)
Objavlja POSTOPEK ZA PRIDOBIVANJE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK) za poklic
ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA
Namen certificiranja je, da kandidat uveljavlja znanja in spretnosti, pridobljene zunaj šolskega sistema (pri delu, na raznih izobraževanjih, itd.) in jih verificira z javno listino – certifikatom. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku praktičnega preverjanja pred imenovano komisijo. V postopkih preverjanja in potrjevanja se dokazuje obvladovanje znanj in spretnosti, opredeljenih v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti za poklic ortopedski tehnolog/ortopedska tehnologinja 7250.002.6.1, ki je objavljen na spletni strani http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/72500021 . Če kandidat izpolnjuje vstopne pogoje se odloči za potrjevanje in preverjanje znanja, spretnosti in usposobljenosti.
V nadaljevanju preberite...
VLOGA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Potrdilo mentorja