URGENTNI PACIENT – UTRIP ŽIVLJENJA
Objavljeno: 17.10.2023
Avtor: Drago

 

                       Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
         Organizira strokovni seminar
 
       URGENTNI PACIENT – UTRIP ŽIVLJENJA
      19. in 20. oktober 2023
      Terme Čatež
 

 

 

Četrtek, 19. oktober 2023

 

    8.00 – 8.50    Registracija                         

    8.50 – 9.10   Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

    9.10 – 9.40   Podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju

 

 

Srčni zastoj

                         Moderatorja: Majda Cotič Anderle, Vojko Anderle

 

  9.40 – 10.00    Primarni in sekundarni srčni zastoj – vzroki in ukrepanje

                         as. dr. Gregor Prosen, dr. med., spec. urg. med., FEBEM    

10.00 – 10.20    Prvi posredovalci – izkušnje s terena in izobraževanje

                         Matjaž Mohorič, dipl. zn.  

10.20 – 10.40    Oskrba bolnika v srčnem zastoju v prehospitalnem okolju

                         Špela Baznik, dr. med., spec. urg. med.   

                   

10.40 – 11.00    Razprava

 

11.00 – 11.30    Odmor

 

 

Srčni zastoj od terena do odpusta

                         Moderatorja: Majda Cotič Anderle, Drago Satošek

                                                                          

11.30 – 11.50    Primarni srčni zastoj v kateterizacijskem laboratoriju z uporabo –

                         zunajtelesno  ECMO (ECPR), Vesna Mežnar, dipl. m. s., Miha Kralj, dipl. zn.                         

11.50 – 12.10   Obravnava bolnika na KOIIM po akutnem miokardnem infarktu

                         in vstavitvi ECPR, Žiga Tomšič, mag. zdr. nege, Goranka Beguš, dipl. m. s.   

12.10 – 12.30   Pacient z akutnim koronarnim sindromom v urgentnem centru

                         Ana Štefančič, dipl. m. s.

12.30 – 12.50   Predstavitev kardiološke rehabilitacije po miokardnem infarktu

                         Anamarija Zupan, dipl. m. s.

12.50 – 13.10   Telemedicina, Drago Satošek, dipl. zn.

 

13.10 – 13.30   Razprava

 

13.30 – 15.00    Odmor za kosilo(v lastni režiji)

 

 

Program za ortopedske tehnologe                          

                         Moderatorja: Edin Adrović, Robert Iršič

 

11.30  - 12.00   Repozicije, Urban Kurent, dr. med.

12.00  - 12.30   Pomoč in sodelovanje ortopedskega tehnologa pri repoziciji

                         Boštjan Gluhar, ortop. teh.  

12.30 – 13.00    Vloga ortopedskega tehnologa po repoziciji

                         Mustafa Sejdinović, ortop. teh.

 

13.00  - 13.15   Razprava

 

13.15 – 15.00   Odmor za kosilo (v lastni režiji)

 

15.00  - 15.30   3D tehnologija v mavčarstvu,  Dragan Sakovič, ortop. teh.

15.30 – 15.50   Obližna imobilizacija, Sandi Mrvar, ortop. teh.

15.50 – 16.10   Dokolenska hodilna longeta, Urban Antonič, dipl. zn., ortop. teh.

16.10 – 16.30   Odstranjevanje nakita z »Ring Cutterjem«, Uroš Svenšek, ortop. teh.

 

 

Pomen komunikacije za varno obravnavo na urgenci

                         Moderatorki: Tina Gros, Monika Kralj

   

15.00 – 15.20   Reševanje konfliktov na delovnem mestu

                         Simona Rode, dipl. m. s., mediatorka

15.20 – 15.40    Ovire za uspešno komuniciranje s pacienti na urgenci

                         Tina Gros, mag. zdr. nege

15.40 – 16.00    Komunikacija medicinske sestre z bolnim otrokom in njegovimi starši

                         Tadeja Kolander, dipl. m. s., mag. psihosoc. svet.

16.00 – 16.20    Deeskalacijske tehnike kot orodje za preprečevanje nasilnega vedenja

                         Denis Džamastagić, dipl. zn., mag. kadr. in izobr. sist.

 

16.20 – 16.30   Razprava

 

16.30 – 16.50    Volitve predsednika/ce in članov izvršnega odbora strokovne sekcije

 

16.50 – 17.15   Odmor

 

17.15 – 19.30    Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

 

                          Prepoznava motenj srčnega ritma, Drago Satošek, dipl. zn.                  

  Deeskalacijske tehnike

  Denis Džamastagić, dipl. zn., mag. kadr. in izobr. sist.

  Mavčeva imobilizacija in zapleti, Robert Iršič, dipl. zn., ortop. teh.

 

 

             20.30    Večerja ob glasbi in razglasitev izidov volitev

 

 

Petek, 20. oktober 2023

 

Poškodovan starostnik

                         Moderatorki: Nada Macura Višić, Vida Bračko  

                         

09.00 – 09.20   Pomen negovalne anamneze v obravnavi starostnika

                         Zorica Panić, dipl. m. s., Anita Rošić, dipl. m. s., ET

09.20 – 09.40   Zlom kolka pri starostniku

                         Tanja Vozelj, tzn, Ljiljana Bjelanović, tzn, Ksenija Šmid, dipl. m. s.

09.40 – 10.00   Posebnosti in izzivi pri imobilizaciji starostnikov v mavčarstvu

                         Sandi Mrvar, ortop. teh.

10.00 – 10.20   Vpliv zdravil na poškodbe, Petra Rupar, dr. med   

10.20 – 10.40   Vloga patronažne službe po odpustu starostnika iz bolnišnice ali

                         urgentnega centra v domače okolje

                         Drago Lačen, dipl. zn., Natalija Noner, dipl. m. s.

 

10.40 - 11.00    Razprava

 

11.00 – 11.30    Odmor

 

Proste teme in prikazi primerov

                         Moderatorki: Renata Mlakar, Petra Krapež

 

11.30 – 11.45   Nasilje nad medicinskimi sestrami na triaži, asist. Jernej Mori, mag. zdr.

                         nege, Ana Unger, mag. zdr. nege, doc. dr. Amadeus Lešnik

11.45 – 12.00   Koordinacija organizacije NMP v času Svetovnega nordijskega prvenstva

                         v Planici, Miha Brezovnik, mag. vzg. in men. v zdr.

12.00 – 12.15   Reševanje jamarke, Samo Milanič, ZT

12.15 – 12.30   Evalvacija imobilizacije pri poškodbah kosti in sklepov zgornje okončine

                         v okviru prve pomoči, Rok Grebenc, mag. zdr. nege

12.30 – 12.45    Obvladovanje napak v ranljivem sistemu urgentne dejavnosti

                         Petra Krapež Podobnik, mag. zdr. nege   

 

12.45 – 13.15   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

 

Splošne informacije o izobraževanju

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

 

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

 

Prijava

Na izobraževanje se prijavite prek e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/

 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Dvodnevna kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 360 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca (enodnevna kotizacija znaša 220 EUR). Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 180 EUR oz. 110 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -19102023 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o plačani kotizaciji, če ste znesek nakazali na transakcijski račun. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

 

Dodatne informacije

Nada Macura Višić (031 853 014) oz. nada.macura@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!

 

 

Za programsko-organizacijski odbor

Nada Macura Višić

Predsednica strokovne sekcije