12. mednarodni simpozij o urgentni medicini
Objavljeno: 15.06.2005


Dvanajsti mednarodni simpozij o urgentni medicini

Čas: 15.6. – 18.6.2005
Sekcija je v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu pripravila strokovni program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike.
Tematski sklopi: Standardi in kakovost v urgentni zdravstveni negi, Nesreče z nevarnimi snovmi, Bolnik v dihalni stiski, Dispečerska služba v Sloveniji – kako naprej, Proste teme