Seminar sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine Slovenije (Moravske toplice, november 1996)
Objavljeno: 30.11.1996


 • Andrej Bručan: Smernice za organizacijo urgentne medicine v Sloveniji
 • Janoš Voroš: Nujna medicinska pomoč v Murski Soboti
 • Štefan Kous: Organizacija urgentne medicinske pomoči na kirurškem oddelku bolnišnice Murska Sobota
 • Janez Prinčič: Kompartment sindrom
 • Andrej Bručan: Življenjsko nevarne motnje srčnega ritma
 • Miša Hribar-Habinc, Minca Voje, Tatjana Pintar: Uporaba analgetikov v urgentni ambulanti
 • Anka Pucelj: Urgentna stanja v oftalmologiji s stališča medicinske sestre
 • Marko Gričar: Urgentna pomoč življenjsko ogroženemu narkomanu
 • Mojca Prusnik, Sonja Šteblaj: Urgentni sprejem nevrološkega bolnika
 • Vida Andrič: Sprejem in triaža urgentne ginekološke bolnice
 • Melanija Plančak: Vloga medicinske sestre pri organizaciji dela mobilne bolnišnice
 • Slavica Klančar: Predstavitev najpogostejših problemov zdravstvene nege pri urgentnih bolnikih
 • Tita Sekavčnik: Dokumentiranje zdravstvene nege
 • Irena Peneš: Poškodbe otrok in vloga medicinske sestre pri poškodovanem otroku
 • Stanislav Grapar: Konzervativno zdravljenje poškodb lokomotornega aparata
 • Ivan Kovačič: Mavčeva imobilizacija
 • Miha Okrožnik, Milan Rola: Uporaba sodobnih materialov za imobilizacijo poškodb