URGENTNA MEDICINA; Izbrana poglavja 6; Portoro┼ż 14.-17.6.2000
Objavljeno: 30.06.2000


  • Zdravstvena nega urgentnega srčnega bolnika
  • Etika in urgentna zdravstvena nega
  • Pristop zdravstvenega tehnika in medicinske sestre k obravnavi suicidalnega bolnika
  • Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu s stališča zdravstvenega tehnika in medicinske sestre
  • Proste teme in pimeri iz prakse