13. mednarodni simpozij o urgentni medicini (Portorož, 4.–17. 6.2006)
Objavljeno: 30.06.2006


Od 14. – 17. junija je v Portorožu potekal 13. mednarodni simpozij o urgentni medicini. Organizator simpozija je slovensko združenje za urgentno medicino v sodelovanju z Evropskim združenjem za urgentno medicino, Evropskim svetom za reanimacijo in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, v okviru katere že tradicionalno sodelujeta Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in Sekcija reševalcev v zdravstvu.
Strokovni program za medicinske sestre in zdravstvene tehnike sta vodila predsednika obeh strokovnih sekcij, Draga Štromajer in Jože Prestor. Že tradicionalno je simpozij potekal v prelepem sončnem vremenu v Kongresnem centru Bernardin. Uvodna plenarna predavanja o reanimaciji kot otvoritveni temi simpozija so pritegnila že v sredo veliko število udeležencev. Predstavljene so bile novosti za oživljanje, ki jih je sprejel evropski svet za reanimacijo, s soglasjem vseh nacionalnih reanimacijskih svetov: »Smernice za oživljanje 2005«. V Sloveniji smo v celoti prevzeli evropska navodila.
Sledila je uradna otvoritev simpozija, ki jo je vodil predsednik združenja g. Marko Gričar, prisotnih je bilo precej strokovnjakov in častnih članov združenja. Minister za zdravje Republike Slovenije g. Andrej Bručan, ki je bil eden od ustanoviteljev združenja in njen prvi predsednik, je ugotavljal kako urgentna medicina sledi vsem novostim, tudi zaradi takih mednarodnih srečanj kot je vsako leto v Portorožu. Poudaril je pomembnost multidisciplinarnega sodelovanja in povezovanja.
Naslednji dan je bil v skupnih predavanjih predstavljen sklop: »Bolečina v trebuhu – kaj nam nudijo preiskave in česa ne«. Govor je bil predvsem o akutni abdominalni bolečini in diagnostičnih postopkih, s poudarkom na dobri anamnezi. Predstavljena je bila vloga zdravstvene nege in predvsem radiološka diagnostika.
V skupnih predavanjih je bil obravnavan še samomorilni bolnik, kjer so bile nazorno prikazane napake pri obravnavi takega bolnika. Tematski sklop o vkleščenem poškodovancu je poudaril predvsem potrebo po multidisciplinarnempristopu in pomenu takojšnji aktivacije gasilske službe. V sklopu o sepsi in septičnem šoku pa so bile predstavljene pasti v urgentni medicini.

V programu za medicinske sestre in zdravstvene tehnike smo predstavili tri sklope predavanj. V sklopu o akutni bolečini kot negovalnem problemu je bilo govora o tem, kako bolečino narediti vidno in kako jo ovrednotiti in obvladovati na terenu in na urgentnem oddelku, pri otroku in pri odraslem in kdaj je bolečina lahko vzrok prednostne obravnave bolnika.
Podobno kot v razvitem svetu, se tudi v Sloveniji populacija stara, kar pomeni, da se tudi na urgentnih oddelkih povečuje obisk starostnikov z vsemi specifičnimi težavami. Predstavljene so bile posebnosti v obravnavi starostnika, komunikaciji na terenu, prevoz in negovalni problemi ogroženega starostnika na terenu in oskrba na urgentnem oddelku .
Neprestano komuniciramo in prilagajamo našo komunikacijo vsem posebnostim posameznika. Urgentno stanje je vedno nepričakovan in nenaden dogodek, kar pomeni, da mora zdravstveno osebje z ustrezno komunikacijo pomiriti pacienta in ga pridobiti za sodelovanje. Različni vidiki in načini komuniciranja tako s pacienti kot tudi njihovimi svojci so bili predstavljeni v sklopu o posebnostih komunikacije v urgenci.
Vsako leto je na programski odbor naslovljenih veliko prostih tem in zanimivih primerov iz prakse. Prispevki so zanimivi in kvalitetni, zato smo letos skušali prikazati čim več tem, zato smo določili dva vzporedno potekajoča termina, kjer se je zvrstilo 17 predavanj. Prikazane so bile razne raziskave, zanimivi prikazi primerov, kar je vedno zanimiv in poučen prikaz za udeležence.
V satelitskih simpozijih so bili v dveh dneh predstavljene sledeče teme: Preprečevanje krvavitev iz zgornjih dihal, Bolnik s srčnim popuščanjem, Akutni koronarni sindrom je začetek kroničnega zdravljenja in Varno predpisovanje protivnetnih in antiagregacijskih zdravil.
Dobro obiskane so bile številne učne delavnice in pogovor s strokovnjaki, kjer so bile prikazane smernice za oživljanje otrok in odraslih, urgentna intubacija, ocena samomorilne ogroženosti, sestrsko delo pri samomorilnem bolniku, toksikološki primeri, obvladovanje stresa, sprejem nujnega klica in inducirana hipotermija po oživljanju. Številni strokovnjaki so teoretično in praktično prikazali novosti in zanimivosti v delavnicah.

Poleg bogatega strokovnega programa, je bilo tudi letos poskrbljeno za prijetno druženje in zabavo v večernem času. Prvi večer nam je igrala skupina Kontrabant, ob otvoritvenem koktejlu in prijetnem pomenku v pozne večerne ure. Na slavnostni večerji nas je letos s svojo živahnostjo spremljala skupina Partyzani, zadnji večer na obali pa so ponovno za nepozabno zabavo poskrbeli Mambo Kings. Družabna srečanja so že tradicionalno dobra v Portorožu in prenekateri udeleženec se spominja Portoroža tudi zaradi njih .

Za zaključek poročila naj omenim, da je bila udeležba na simpoziju že tradicionalno velika, saj se je v 4 dneh zvrstilo preko 800 udeležencev. Prepričana sem, da je v pestrem in bogatem programu prav vsak našel kako zanimivo in poučno vsebino, si obogatil znanje, si nabral novih izkušenj in navezal nova znanstva ali obudil stara.

Draga Štromajer