Poročilo s 6. kongresa Svetovnega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega pacienta ter s sestanka Council World Federation of Critical Care Nursing (WFCCN), Firence, Italija
Objavljeno: 23.11.2009
Avtor: Vida Bračko

6. kongres Svetovnega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega pacienta je potekal med 28. avgustom in 1. septembrom 2009 v Firencah v Italiji. Organiziran je bil v sodelovanju s kongresom Svetovnega združenja za intenzivno in kritično medicino (WFSICCM), s kongresom italijanskega združenja za anesteziologijo, analgezijo, reanimacijo in intenzivno terapijo (SIAARTI) ter mednarodnim srečanjem Svetovnega pediatričnega združenja za intenzivno in kritično medicino (WFPICCS). Vseh udeležencev je bilo približno tri tisoč, od tega petsto medicinskih sester iz več kot  petdeset različnih držav.

Iz Slovenije sta se kongresa udeležila Vida Bračko in Drago Satošek kot predstavnika Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. Sekcija sodeluje s Svetovnim združenjem od njegovega nastanka leta 2001, polnopravna članica pa je od leta 2004. V združenje je včlanjenih 34 držav.

 Program kongresa je bil strokoven, pester in zanimiv, bilo je 42 vabljenih predavanj, več kot 70 predavanj v sklopu prostih tem in čez 60 predstavitev posterjev. Strokovni del kongresa je predstavil različne teme in novosti s področja zdravstvene nege kritično bolnega oz. poškodovanega pacienta, vpogled v bazično in klinično raziskovanje, terapevtske posege in oskrbo pacienta ter spremljanje pacientovih svojcev in bližnjih. Predstavljene pa so bile tudi teme s področja izobraževanja, organizacije in managmenta zdravstvene nege. Predstavitve so potekale v obliki predavanj, srečanj, diskusij, okroglih miz in praktičnih delavnic sočasno na več mestih, tako da je bila izbira zelo težka. Predavatelji so bili iz različnih držav in celin. Udeleženci kongresa so se seznanili z različnimi pristopi in pogledi glede izzivov v zdravstveni negi življenjsko ogroženih pacientov in spremljanju njihovih bližnjih. V sklopu vabljenih predavanj je Drago Satošek sodeloval s prispevkom »Zdravstvena oskrba pacienta z akutnim koronarnim sindromom v kateterskem laboratoriju« v soavtorstvu s S. Rozman ter S. Klančar. V okviru prostih tem pa je Vida Bračko imela predavanje »Akutna poškodba pljuč po transfuziji in zdravstvena nega«, ki je nastalo v sodelovanju več avtorjev z različnih kliničnih področij (D. Satošek, B. Juvan, Z. Nagode). Udeležba in sodelovanje na takšnem kongresu je priložnost in izziv za medicinske sestre, da kritično ovrednotijo svoje strokovno delo in uporabijo v lastni praksi nove izsledke in pozitivne izkušnje drugih. Na nacionalni ravni pa lahko primerjajo raven zdravstvene nege z drugimi državami.

Bogat je bil tudi spremljajoči program, sodelovali so številni razstavljalci in v sklopu družabnega programa je bilo mogoče videti tudi nekaj znamenitosti mesta Firenc.

Pred kongresom pa je potekal sestanek  predstavnikov odbora Svetovnega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega pacienta (WFCCN), ki se ga je udeležila novo izvoljena predstavnica Vida Bračko. Pred njo sta to nalogo zavzeto in uspešno opravljala Slavica Klančar in Drago Satošek.

Na sestanku so predstavili delo Združenja v preteklih dveh letih ter zastavili načrte za prihodnost. V Združenje so sprejeli dve novi članici, Srbijo in Italijo.

Različni odbori in skupine so predstavili svoje dosedanje delo in rezultate ter strategije za nadaljnje delo (nadaljevanje študije o zdravstveni negi življenjsko ogroženega pacienta v različnih državah,  študija o spremljanju kazalnikov za sepso, predlog o ustanovitvi skupine za izobraževanje v okviru Združenja, povezave in delo s sorodnimi skupinami,..). Evropsko združenje za življenjsko ogroženega pacienta (EfCCNa) je predstavilo osnutek spremenjene strukture delovanja odbora. V diskusijo in razmislek je bil podan predlog o regionalni organizaciji odbora.

Poseben sestanek je bil namenjen spletni strokovni reviji Connect, namenjeni medicinskim sestram, ki delajo na področju »critical care«(http://www.connect-publishing.com) in kjer lahko objavljajo svoje članke vse članice združenja. Povezava je mogoča tudi s spletne strani Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci(www.urgenca.org).

Sprejet je bil sklep o imenovanju častnih ambasadorjev združenja in pogojih, ki naj jih izpolnjujejo predlagani kandidati. Le-te lahko imenujejo vse članice, seveda pa se morajo izkazati s svojim prispevkom k razpoznavnosti oz. napredku združenja.

Na koncu srečanja so izvedli volitve za nov izvršilni odbor WFCCN, kjer so za predsednika izvolili Wouter-a de Graaf-a iz Nizozemske, ostali člani pa so predstavniki iz Južnoafriške republike, Avstralije in Hrvaške.

Na koncu intenzivnih dveh dni je bilo srečanje z vodstvom obeh zdravniških združenj ( WFSICCN in WFPICCS), kjer so sprejeli kandidaturo Svetovnega združenja za  zdravstveno nego življenjsko ogroženega pacienta (WFCCN) za polnopravnega člana obeh združenj.

Sprejet je bil predlog filipinskih predstavnikov, da je naslednji kongres in srečanje v Manili prihodnje leto od 7. do 10. oktobra.