Program seminarja "2. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija"
Objavljeno: 3.03.2011


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja program seminarja:

»2. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija«


Kraj in čas: Izola, Hotel Delfin, 11.3.2011

PROGRAM SREČANJA:
08.00 – 09.00 Registracija
09.00 – 09.30 Novosti in zakaj spremembe pri postopkih oživljanja
  Petra Kaplan, dr. med.
09.30 – 10.00 Temeljni postopki oživljanja in uporaba avtomatskega defibrilatorja
  Vojko Anderle, dipl. zn.
10.00 – 10.30 Temeljni postopki oživljanja pri otroku
  Ukrepi pri tujkih  v dihalni poti
  Primož Velikonja, dipl. zn.
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 11.20 Posebnosti reanimacije pri poškodovancih
  Dušan Vlahovič, dr. med.
11.20 – 12.00 Pristop k šokiranemu pacientu
  Gregor Vidrih dipl. zn.
  Rudi Kočevar dipl. zn.
  Ana Krašna dipl. m.s. 
12.00 – 12.30 Komunikacija in etične dileme pri življenjsko ogroženih pacientih
  Simona Rode dipl. m.s.
12.30 – 14.00 Kosilo
   
 
Praktično delo v skupinah
14.00 – 14.45  
Skupina A Temeljni postopki oživljanja, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Vojko Anderle, Jure Noč
Skupina B Uporaba AED (avtomatskega defibrilatorja) 
  Drago Satošek, Ana Krašna
Skupina C Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Primož Velikonja, Ksenija Noč
Skupina D Pristop k življenjsko ogroženemu poškodovancu
  Rudi Kočevar, Andreja Špilek Plahutnik
15.00 – 15.45  
Skupina B Temeljni postopki oživljanja, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Vojko Anderle, Jure Noč
Skupina C Uporaba AED (avtomatskega defibrilatorja) 
  Drago Satošek, Ana Krašna
Skupina D Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Primož Velikonja, Ksenija Noč
Skupina A Pristop k življenjsko ogroženemu poškodovancu
  Rudi Kočevar, Andreja Špilek Plahutnik
16.00 – 16.45  
Skupina C Temeljni postopki oživljanja, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Vojko Anderle, Jure Noč
Skupina D Uporaba AED (avtomatskega defibrilatorja) 
  Drago Satošek, Ana Krašna
Skupina A Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Primož Velikonja, Ksenija Noč
Skupina B Pristop k življenjsko ogroženemu poškodovancu
  Rudi Kočevar, Andreja Špilek Plahutnik
17.00 – 17.45  
Skupina D Temeljni postopki oživljanja, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Vojko Anderle, Jure Noč
Skupina A Uporaba AED (avtomatskega defibrilatorja) 
  Drago Satošek, Ana Krašna
Skupina B Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti
  Primož Velikonja, Ksenija Noč
Skupina C Pristop k življenjsko ogroženemu poškodovancu
  Rudi Kočevar, Andreja Špilek Plahutnik

V okviru delovnih skupin bo potekalo tudi ovrednotenje pridobljenega znanja udeležencev s teoretičnim in praktičnim preizkusom znanja.


Splošne informacije:
Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti osnovno znanje o reanimaciji in tudi tistim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z urgetnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje.
Seminar je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici Zvezi. Izpolnjuje tudi kriterije obveznih vsebin s področja oživljanja.


Prijava:
Na seminar se prijavite s prijavnico na spletni strani ali prijavnico, ki je objavljena v Utripu. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Mojca Homar, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Internistična prva pomoč, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.


Kotizacija:

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti se prizna 50% popust). V ceno kotizacije je vključeno tudi kosilo in zbornik predavanj. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02031 – 0016512314, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -11032011 (Sekcija MS in ZT v urgenci).

 

Dodatne informacije glede seminarja:

Majda Cotič Anderle tel. 01/522-39-51 () ali Vida Bračko tel. 01/522-21-72 ()


Lepo povabljeni!


Predsednica sekcije MS in ZT v urgenci
Majda Cotič Anderle