Poročilo jesenskega sestanka EfCCNa V Zagrebu
Objavljeno: 1.05.2011
Avtor: Drago Satošek, V. Vitek

Sestanka EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing association), ki je potekal v Zagrebu od 25. do 26. septembra 2010 sva se udeležila Drago Satošek kot član Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci ter predstavnik Slovenije v EfCCNi ter Vida Vitek, članica Sekcije medicinskih sester za anestezioligijo, intenzivno terapijo in transfuziologjo. Organizator srečanja je bilo Hrvaško društvo medicinskih sester anestezije, reanimacije, intenzivne zdravstvene nege ter transfuziologije. Zastopanih je bilo 17 evropskih držav.

 

Združenje EfCCNa ima 5 delovnih skupin. Vsak skupina deluje na določenem področju (raziskovanje in razvoj, izobraževanje, uporaba teorije v praksi, mednarodna izmenjava

 izvajalcev zdravstvene nege, priprava in organizacija kongresov).

 

Skupina za izobraževanje se je sestala že 24.09.2010 v zgodnjih jutranjih urah. Že v Bruslju si je skupina zadala cilj pripraviti dokument, kjer bi bile zapisane kompetence medicinskih sester v intenzivni negi in terapiji. Nadaljevali smo delo že opravljeno delo, preštudirali veliko dokumentov, literature in objav o že narejenem delu s področja kompetenc ter sestavili okvir dokumenta s pripadajočimi definicijami in domenami. Delo v skupini smo nadaljevali tudi tekom sestanka 25. in 26. septembra. Zaradi obsežnega projekta smo si razdelili delo in se dogovorili, da se srečujemo na telekonferencah.

 

Skupina, ki pokriva področje prakse zdravstvene nege v intenzivnih terapijah je iz tematskega nabora, ki je bil narejen na zadnjem sestanku EfCCNa v Bruslju, izbrala kot prednostno področje lajšanje bolečin kritično bolnih pacientov. Delo bomo nadaljevali preko e-pošte do naslednjega setanka. Zbrani podatki bi bili predstavljeni v eni od delavnic na 4. kongresu EfCCNa – e kot izhodišče za izmenjavo mnenj in izkušenj.

 

Uradni začetek sestanka EfCCNa je bil 25.09. ob 9.00 v hotelu Laguna v Zagrebu. Po uvodnem delu ter pozdravnih nagovorih smo prisluhnili predavanju dr. Bronagh Blackwood o protokolih odvajanja pacienta od ventilatorja. Tema sestanka je bil tudi 4. kongres v Kopenhagnu, ki ga organizirata EfCCNa in FSAIO (dansko združenje za anesteziologijo in intenzivno terapijo). Razpravljali smo predvsem o organizaciji, promociji in pridobivanju izvlečkov za prezentacije, tako posterjev kot ustnih prezentacij. Delo smo nadaljevali po ustaljenih skupinah ter zaključili v nedeljo popoldan s poročilom skupin ter planom dela za prihodnje.