Urgentni pacient - celostna oskrba
Objavljeno: 20.10.2012


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja program seminarja:

»Urgentni pacient – celostna oskrba«


Kraj in čas: Terme Čatež, 25. in 26.10.2012

Četrtek 25. 10. 2012

8.00 - 9.00   Registracija

9.00 - 9.20   Otvoritev 

9.20 - 9.40   Nujna stanja pri pacientih s sladkorno boleznijo - dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
9.40 - 9.50   Triažni protokol »diabetes« - Majda Cotič Anderle, dipl.m.s.
9.50 - 10.10  Obravnava pacienta s hiperglikemijo v urgentni ambulanti po klinični poti - Nada Macura Višić, dilp.m.s. 
10.10 - 10.30 Vrste in načini aplikacije insulina - Mojca Urbančič, dipl.m.s.
10.30 - 10.50 Oskrba diabetičnega stopala v mavčarni - Andrej Kramer, ortopedski tehnolog 
10.50 - 11.00 Razprava

11.00 - 11.30 Odmor

11.30 - 11.50 Načela paliativne oskrbe - Judita Slak, dipl.m.s.
11.50 - 12.10 Dileme pri obravnavi terminalnih pacientov na urgenci - Petra Kaplan, dr. med.
12.10 - 12.30 Zdravstvena nega terminalnih pacientov na urgentnem oddelku - Marija Brvar, dipl.m.s. 
12.30 - 12.50 Etične dileme pri oskrbi pacienta v intenzivni enoti - Anja Jazbec, dr. med. 
12.50 - 13.10 Komunikacija s svojci težko poškodovanih in umrlih - vloga medicinske sestre v urgentni kirurški ambulanti - Simona Rode, dipl.m.s. Metka Martinjak, ZT 
13.10 - 13.30 Razprava

13.30 - 15.00 Odmor za kosilo 

15.00 - 15.20 Oskrba in zdravljenje opeklinskih ran - kirurg za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline 
15.20 - 15.40 Nujni ukrepi pri obravnavi opeklin na mestu nesreče - Matej Mažič, dipl.zn.
15.40 - 15.50 Triažni algoritem »opekline« - Vida Bračko, viš.m.s.
15.50 - 16.10 Sprejem pacienta z opeklinsko rano na urgentnem oddelku - Sonja Mikl, dipl.m.s.
16.10 - 16.30 Sprejem in oskrba pacienta z opeklinsko rano na kliničnem oddelku -  Nataša Kermavnar, dipl.m.s. 
16.30 - 16.40 Razprava

16.40 - 17.15 Odmor

17.15 - 19.30 Učne delavnice
                  Uporaba insulinskih peres, črpalk,.
                  Diabetično stopalo in imobilizacija
                  Oskrba opeklinske rane
                  TPO s vključenim AED

20.30 Slavnostna večerja ob glasbi


Petek 26. 10. 2012

9.00 - 9.20    Urgentni bolnik in antikoagulacijsko zdravljenje - as.dr. Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med.
9.20 - 9.40    Krvavitve pri internističnih pacientih, ki prejemajo antikoagulantno terapijo - Monika Kralj, dipl.m.s.
9.40 - 10.00   Pljučna embolija - Andrej Kokove, dipl. zn., Anka Trčon, dipl. m. s. 
10.00 - 10.20 Antikoagulantna terapija pri poškodovancih, Petra Trdin, dipl.m.s., Vida Bračko, viš.m.s.
10.20 - 10.30 Razprava

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 13.00 Proste teme in prikazi primerov

Pljučnica, povzročena z Legionello, kot urgentno stanje in prikaz primera - Anamarija Zupan, dipl.m.s., Boštjan Dragan, ZT
Vloga in odgovornost medicinske sestre pri varovanju osebnih in zaupnih podatkov na primarnem nivoju - Darinka Petrič, dipl.m.s.
Nadzor pacienta na urgenci - Uroš Zafošnik, dipl.zn., univ.dipl.soc.del.
Preseganje kompetenc medicinskih sester na urgenci - Uroš Eržen, dil.zn., Uroš Zafošnik, dipl.zn., univ.dipl.soc.del. 
Reševanje kadrovske stiske na SNMP - pomen kontinuiranega izobraževanja - Andreja Špilek, dipl.m.s., Uroš Zafošnik, dipl.zn., univ.dipl. soc.del.

13.00            Razprava in zaključek strokovnega srečanja


Splošne informacije:

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti nova znanja pri oskrbi urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje.
Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je oddana vloga za vrednotenje seminarja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa v register strokovnih izobraževanj.

 

Prijava:
Na izobraževanje se prijavite s prijavnico objavljeno v Utripu ali prijavnico s spletne strani Zbornice-Zveze. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov simona.rode@gmail.com ali po klasični pošti na naslov: Simona Rode, Urgentni kirurški blok, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.

 

Kotizacija
Kotizacija z DDV za dvodnevni seminar znaša za člane ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti 160 EUR, za nečlane 320 EUR. Kotizacijo nakažite na TR - NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana - Zbornica - Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -25102012 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.
Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo s plesom. 
Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.


Dodatne informacije:
Vida Bračko: T: 041 909 328, E: vida.bracko@gmail.com  


Lepo vabljeni!
 


V imenu programsko organizacijskega odbora
Vida Bračko, predsednica Sekcije MS in ZT v urgenci