Vabilo na 5. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija
Objavljeno: 7.03.2014


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja program seminarja:

5. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Izola, Hotel Delfin  21.  3.  2014

 

08.00 -  08.50    Registracija

 

08.50 -  09.00    Pozdrav udeležencem in uvod

 

09.00 – 09.20    Sistemi za ugotavljanje ogroženosti pacienta

                          Vida Bračko, viš.m.s.

 

09.20 – 09.30    Pomembnost merjenja frekvence  dihanja             

                          Marija Brvar, dipl.m.s.

 

09.30 – 09.50    Temeljni postopki oživljanja z uporabo  AED

                          Vojko Anderle, dipl.zn

 

09.50 – 10.10    Kaj pove EKG in kaj monitorski posnetek

                          Drago Satošek, dipl.zn.

                                                

10.10 – 10.30    Bolečina v prsih – akutni koronarni sindrom?

                          Edisa Osmančević, dipl.m.s.

 

10.30 -  11.00    Odmor 

 

11.00 -  11.20    Nujni ukrepi pri akutnih zastrupitvah

                          Monika Kralj, dipl.m.s.

 

11.20 -  11.40   Temeljni postopki oživljanja pri otroku                                            

                          Ksenja Noč, dipl.m.s. 

 

11.40 – 12.00    Kdaj in koga oživljamo drugače

                          Ana Krašna, dipl.m.s.

                  

12.00 – 12.30    Etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov

                          Prikazi primerov in vodena diskusija.

                          Vida Bračko, viš.m.s., Cotič Anderle Majda, dipl.m.s.                  

 

12.30 – 14.00    Kosilo                                                                     

 

14.00 -  18.00    Praktično delo v skupinah

 

Skupina A:        Temeljni postopki oživljanja, ukrepi pri tujkih v dihalni poti

                          Ana Krašna,dipl.m.s., Jure Noč viš.z.t.

Skupina B:        Uporaba AED (avtomatskega defibrilatorja)

                          Drago Satošek dipl.zn,  Ana Krašna dipl.m.s.

Skupina C:        Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti

                          Ksenija Noč, dipl.m.s., Vojko Anderle, dipl.zn.

Skupina D:        Pristop k pacientu s prsno bolečino

                          Edisa Osmančević, dipl.m.s., Majda Cotič Anderle, dipl.m.s.

                  

  

Praktično delo v vsaki skupini traja 45 minut in se ponovi 4-krat.         

                  

V okviru delovnih skupin bo potekalo tudi pisno in praktično ovrednotenje pridobljenega znanja udeležencev. 

 

Splošne informacije

 

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in tudi tistim, ki se pri svojem delu pogosteje srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje.

 

Vsebina in izvedba delavnic je usklajena z zahtevami Zbornice-Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Oddana je vloga za vrednotenje izobraževanja. Vrednotilo ga bo Ministrstvo za zdravje RS.

 

Kotizacija z DDV znaša 190 € (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust, 95€) . V ceno kotizacije je vključeno tudi kosilo in zbornik predavanj.

Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -21032014  (Sekcija MS in ZT v urgenci) 

 

Prijava:Na seminar se prijavite z e-prijavnico na spletni strani Zbornice – Zveze.    Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.        

 

Dodatne informacije:

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali simona.rode@gmail.com

 

 

Lepo povabljeni!           

 

  

        Majda Cotič Anderle                                                                Vida Bračko

Programsko organizacijski odbor                                       Predsednica strokovne sekcije