VABILO na 3. mednarodni kongres URGENTNI PACIENT - VČERAJ, DANES, JUTRI
Objavljeno: 14.08.2015


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

 

Organizira 3.  mednarodni kongres

 

URGENTNI PACIENT – VČERAJ, DANES, JUTRI

 

15. in 16. oktober 2015

Terme Čatež

 

 

Spoštovani!

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci letos praznuje 20 letnico delovanja. Zgodovina se ne meri le v časovnih enotah, ampak tudi v vsebinah, pomenu, ki ga določeni dogodki in ljudje pustijo za seboj. V zadnjih 20 letih se je intenzivno razvijala stroka urgentne medicine, čemur je posledično tudi po zaslugi Sekcije sledila stroka urgentne zdravstvene nege. V teh letih je strokovna sekcija oblikovala številne pobude, ideje, smernice in aktivnosti tako na strokovnem področju kot tudi širše. Delo na urgenci je danes za izvajalce zdravstvene nege bistveno bolj odgovorno in zahtevno, terja več kompleksnega znanja, veščin, spretnosti, sposobnost dobre komunikacije. Skozi vsa leta smo združevali medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki se v svojem okolju na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju srečujejo z življenjsko ogroženimi oz. urgentnimi pacienti. Navezali smo stike in se aktivno vključili v podobna evropska oz. mednarodna združenja.

 

Zato Vas letos ob našem jubileju še posebej vljudno vabimo, da se nam pridružite na 3. mednarodnem kongresu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in skupaj z nami slavnostno obeležite ta dogodek. Potrudili smo se in pripravili strokovno zanimiv in vsebinsko bogat program.

 

Teme, ki jih bomo obravnavali oziroma predstavili, so:

 

-          Novosti na področju nujne medicinske pomoči in primerjava z nekaterimi tujimi državami

-          Urgentna stanja v nevrologiji

-          Travmatske rane

-          Etične dileme in odgovornost

-          Varna priprava in uporaba zdravil

-          Proste teme in prikazi primerov

-          Učne delavnice (TPO, oskrba travmatske rane, imobilizacija, venski pristopi)

 

Upamo, da se nam na tem pomembnem dogodku pridružite in skupaj z nami proslavite našo 20 – letnico. Obenem se vsem, ki ste v teh dveh desetletjih z nami strokovno sodelovali, se udeležili naših strokovnih srečanj in podprli naša prizadevanja za razvoj urgentne zdravstvene nege kot tudi celostnega pristopa k urgentnemu pacientu, z velikim spoštovanjem zahvaljujemo.

 

Splošne informacije o izobraževanju

Strokovno srečanje je namenjeno vsem, ki želijo osvežiti ali pridobiti nova znanja pri oskrbi urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnega dela v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Oddana bo vloga za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj Zbornice – Zveze za dodelitev pedagoških točk. Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje bo oddana na Ministrstvo za zdravje.

 

Prijava:

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: simona.rode@gmail.com  

 

Kotizacija

Kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice - Zveze: dvodnevna 160€, enodnevna 95€, za nečlane je kotizacija  320€ oziroma 190€. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -15102015  s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: natasa.mihajlovic@terme-catez.si

 

Dodatne informacije:

Vida Bračko T: 041 909 328, E: vida.bracko@gmail.com

Simona Rode E: simona.rode@gmail.com

 

Lepo vabljeni!

 

Za programsko organizacijski odbor

 

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije