3. mednarodni kongres URGENTNI PACIENT – VČERAJ, DANES, JUTRI
Objavljeno: 21.09.2015


Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

 

Organizira 3.  mednarodni kongres

 

URGENTNI PACIENT – VČERAJ, DANES, JUTRI

 

15. in 16. oktober 2015

Terme Čatež

 

 

Spoštovani!

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci letos praznuje 20 letnico delovanja. Zgodovina se ne meri le v časovnih enotah, ampak tudi v vsebinah, pomenu, ki ga določeni dogodki in ljudje pustijo za seboj. V zadnjih 20 letih se je intenzivno razvijala stroka urgentne medicine, čemur je posledično tudi po zaslugi Sekcije sledila stroka urgentne zdravstvene nege. V teh letih je strokovna sekcija oblikovala številne pobude, ideje, smernice in aktivnosti tako na strokovnem področju kot tudi širše. Delo na urgenci je danes za izvajalce zdravstvene nege bistveno bolj odgovorno in zahtevno, terja več kompleksnega znanja, veščin, spretnosti, sposobnost dobre komunikacije. Skozi vsa leta smo združevali medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki se v svojem okolju na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju srečujejo z življenjsko ogroženimi oz. urgentnimi pacienti. Navezali smo stike in se aktivno vključili v podobna evropska oz. mednarodna združenja.

 

Zato Vas letos ob našem jubileju še posebej vljudno vabimoda se nam pridružite na 3. mednarodnem kongresu Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in skupaj z nami slavnostno obeležite ta dogodek. Potrudili smo se in pripravili strokovno zanimiv in vsebinsko bogat program.

 

Program

 

Četrtek, 15. oktober 2015

 

08.00 – 09.00

Registracija/Registration

09.00 – 09.20

Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

09.20 – 09.35

Naša pot – Vida Bračko, viš. med. ses., predsednica strokovne sekcije

09.35 – 10.00

Podelitev priznanj

10.00 – 10.30

Odgovornost medicinskih sester in njihova vloga v negovalnih in zdravstvenih timih – Darinka Klemenc, dipl. med. ses., predsednica Zbornice - Zveze  

10.30 – 11.00

Establishing competence based education for critical care nursing and emergency nursing: 2 different approaches –  Anne Kokko, podpredsednica EfCCN-e

11.00 – 11.20

EuSEN

11.20 – 11.30

Razprava/Discussion

 

 

11.30 – 12.00

Odmor/Break

 

Etične dileme in odgovornost v zdravstveni negi

12.00 – 12.20

Sprejemanje etičnih odločitev – prim. dr. Dušica Pleterski, dr. med.

12.20 – 12.40

Sodelovanje in profesionalna komunikacija v zdravstvenem timu –

mag. Darja Ovijač, viš. med. ses., univ.dipl.org., viš. pred.

12.40 – 13.00

Zavedanje izvajalcev zdravstvene nege o odgovornosti za svoje delo –

Zdenka Mrak, viš.med.ses., prof. zdr. vzg.

13.00 – 13.20

Pomen prepoznave in prijavljanja odklonov v zdravstveni obravnavi –

Draga Štromajer, dipl.med.ses.,  Nika Škrabl,  viš.med.ses., univ. dipl. soc. ped., 

13.20 – 13.30

Razprava/Discussion

 

 

13.30 – 15.00

Odmor za kosilo/Lunch

 

Urgentna nevrologija

Učne delavnice

 

15.00 – 15.20

 

Trombolitično zdravljenje možganske kapi: naše izkušnje –

Serđo Mofardin, dr. med.

 

15.00 – 15.40

1.  TPO odraslih z uporabo AED –

Vojko Anderle, dipl. zn.

Drago Satošek, dipl. zn.

2.  TPO otroka, ukrepi pri tujkih –

Ksenija Noč, dipl. med. ses.

Matej Mažič, dipl. zn.,

3.  Oskrba akutne rane –

Tina Gros, dipl. med. ses.,

Simona Rode, dipl. med. ses.

15.20 – 15.40

Zdravstvena nega urgentnega nevrološkega pacienta –

Jasmina Gorenjec,dipl. med. ses.,

Urška Skrt Golja, sred. med. ses.

15.40 – 16.00

Transport pacienta z ICV po aplikaciji trombolize –

Veronika Vogelnik, dipl. med. ses.

 

15.40 – 16.20

1.  TPO odraslih z uporabo AED

Vojko Anderle, dipl. zn.

Jure Noč, viš. zdr. teh.

2.  TPO otroka, ukrepi pri tujkih

Ksenija Noč, dipl. med. ses.

Matej Mažič, dipl. zn.,

3.  Oskrba akutne rane

Tina Gros, dipl. med. ses.,

Simona Rode, dipl. med. ses.

 

16.00 – 16.20

 

Pristop k pacientu z akutno motnjo zavesti –

Ana Krašna, dipl. med. ses.

 

16.20 – 16.40

 

Uporaba MTS algoritmov pri določanju prioritete  nevroloških pacientov –  

Majda Cotič Anderle, dipl. med. ses., Radojka Milojka Bradarić, dipl. med. ses.

  

16.20 – 17.00

1. TPO odraslih z uporabo AED

Vojko Anderle, dipl. zn.

Jure Noč, viš. zdr. teh.

2.  TPO otroka, ukrepi pri tujkih

Ksenija Noć, dipl. med. ses.

Matej Mažič, dipl. zn.,

3.  Oskrba akutne rane

Tina Gros, dipl. med. ses.,

Simona Rode, dipl. med. ses.

 

16.40 – 17.00

 

Razprava

17.00 – 17.30

Odmor/Break

 

Proste teme

Proste teme

17.30 – 17.45

Akcidentalna hipotermija – pregled smernic in prikaz primera –

Matej Mažič, dipl. zn.

Obravnava nenujnega pacienta v ambulanti nujne medicinske pomoči –

Denis Verdel, dipl. zn

17.45 – 18.00

Poškodba vratne hrbtenice – prikaz primera –  Jure Noč, viš. med. teh., Gordana Marković, zdr .teh.

Prikaz primera akutne zastrupitve s korozivno snovjo –

Simona Ljuboja Sodja, dipl. med. ses.

18.00 – 18.15

Manchesterski triažni sistem v urgentnihh ambulantah –

Andreja Špilek Plahutnik, dipl. med  ses.

Osebne lastnosti medicinskih sester na urgenci –  Denis Kordež, dipl.zn.

Marjana Črv, dipl.med. ses.

18.15 – 18.30

Izvajanje urgentne službe v vojaški bolnišnici ROLE –

Nada Macura Višić, dipl. med. ses.

 

Operacijska medicinska sestra na humanitarni misiji –

Mateja Stare, dipl.med. ses

18.30 – 18.45

Sodelovanje poklicne gasilske enote z reševalci – Anže Mužan

18.45 – 19.30

Volitve/Elections 

 

20.30

Večerja s plesom/Dinner

 

 

Petek, 16. oktober 2015

 

08.00 – 09.00

Registracija/Registration

 

 

09.00 – 09.30

Urgentni centri - ali smo pripravljeni? – asist. Roman Košir, dr. med.

09.30 – 09.50

Spremembe v NMP – Jože Prestor, dipl. zn.

09.50 – 10.20

Organizacija NMP v pokrajini Veneto – Biagio Epifani,  dr.med.

10.20 – 10.40

Organizacija službe zdravstvene nege v urgentnem centru Mirano/Dolo –

Renza Marcato, dipl.med.ses.

10.40 – 11.00

Izzivi službe NMP v Republiki Hrvaški – Damir Važanić, mag. med. techn

11.00 – 11.30

Razprava/Discussion

 

 

11.30 – 12.00

Odmor/Break

 

Varnost pri pripravi in uporabi zdravil

Učne delavnice

 

12.00 – 12.20

 

Zagotavljanje varnosti in kakovosti pri uporabi  zdravil –

Brigita Mavsar-Najdenov, mag. farm.

12.00 – 12.30

1. Imobilizacija hrbtenice s klasičnim mavcem – Robi Podhostnik, zdr. teh.

2.   Imobilizacija hrbtenice z umetnimi masami – Julijan Špes, ortop. tehn.,

Andrej Kramar, ortop. tehn.

3.   Imobilizacija  hrbtenice z ortopedskimi pripomočki –

Miha Okrožnik, ortop. tehn.,

Edin Adrović, dipl. zn.

 

 

12.20 – 12.40

 

Pristojnosti in odgovornosti medicinske sestre pri pripravi in aplikaciji zdravil –

Goranka Beguš, dipl. med. ses.

 

 

12.30 – 13.00

1. Imobilizacija hrbtenice s klasičnim mavcem – Robi Podhostnik, zdr. teh.

2.   Imobilizacija hrbtenice z umetnimi masami – Julijan Špes, ortop. tehn., Andrej Kramar, ortop. tehn.

3.   Imobilizacija  hrbtenice z ortopedskimi pripomočki –

Miha Okrožnik, ortop. tehn.,

Edin Adrović, dipl. zn.

12.40 – 13.00

Preprečevanje napak pri  dajanju  zdravil –

Slavica Kojanić, viš. med. ses.

 

 

13.00 – 13.20

 

Zdravila na urgenci –

Darja Dolničar, dipl. med. ses.

 

 

13.00 – 13.30

1. Imobilizacija hrbtenice s klasičnim mavcem – Robi Podhostnik, zdr. teh.

2.   Imobilizacija hrbtenice z umetnimi masami – Julijan Špes, ortop. tehn., Andrej Kramar, ortop. tehn.

3.   Imobilizacija  hrbtenice z ortopedskimi pripomočki –

Miha Okrožnik, ortop. tehn.,

Edin Adrović, dipl. zn..

 

13.20 – 13.30

 

Razprava/Discussion

 

 

13.30 – 15.00

Odmor za kosilo/Lunch

 

Travmatske rane

Učne delavnice

 

15.00 – 15.30

 

Travmatske rane - vrste, primarna kirurška oskrba in celjenje –

Miha Ambrožič, dr.med.,

Aleš Fischinger, dr. med.

15.00 – 15.40

1. TPO odraslih z uporabo AED

Vojko Anderle, dipl. zn.

Drago Satošek, dipl. zn.

2. TPO otroka, ukrepi pri tujkih

Matej Mažič, dipl. zn.,

Nada Macura Višić, dipl. med. ses.

 

15.30 – 15.50

 

Kako pomembna je dobra psihična in fizična priprava pacienta s travmatsko rano –

Živa Sprogar, dipl. med. ses.

15.40 – 16.20

1. TPO odraslih z uporabo AED

Vojko Anderle, dipl. zn.

Drago Satošek, dipl. zn.

2. TPO otroka, ukrepi pri tujkih

Matej Mažič, dipl. zn.,

Nada Macura Višič, dipl. med. ses.

 

15.50 – 16.10

 

Proaktivne strategije oskrbe kirurške rane v operacijski dvorani –

Suzana Strnad, dipl. med. ses.

 

 

16.20 – 17.00

1. Imobilizacija hrbtenice s klasičnim mavcem – Robi Podhostnik, zdr. teh.

2.   Imobilizacija hrbtenice z umetnimi masami – Julijan Špes, ortop. tehn., Andrej Kramar, ortop. tehn.

3.   Imobilizacija  hrbtenice z ortopedskimi pripomočki –

Miha Okrožnik, ortop. tehn.,

Edin Adrović, dipl. zn.

 

16.10 – 16.30

 

Zaščita proti tetanusu pri poškodbi –

Marta Grgič Vitek, dr.med.

 

16.30 – 17.00

Razprava/Discussion

 

17.00

Sklepne besede/Conclusion remarks

 

Upamo, da se nam na tem pomembnem dogodku pridružite in skupaj z nami proslavite našo 20 – letnico. Obenem se vsem, ki ste v teh dveh desetletjih z nami strokovno sodelovali, se udeležili naših strokovnih srečanj in podprli naša prizadevanja za razvoj urgentne zdravstvene nege kot tudi celostnega pristopa k urgentnemu pacientu, z velikim spoštovanjem zahvaljujemo.

 

Splošne informacije o izobraževanju

Strokovno srečanje je namenjeno vsem, ki želijo osvežiti ali pridobiti nova znanja pri oskrbi urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnega dela v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

Oddana bo vloga za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj Zbornice – Zveze za dodelitev pedagoških točk. Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje bo oddana na Ministrstvo za zdravje.

 

Prijava:

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma preko https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: simona.rode@gmail.com  

 

Kotizacija

Kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice - Zveze: dvodnevna 160€, enodnevna 95€, za nečlane je kotizacija  320€ oziroma 190€. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -15102015  s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: natasa.mihajlovic@terme-catez.si

 

Dodatne informacije:

Vida Bračko T: 041 909 328, E: vida.bracko@gmail.com

Simona Rode E: simona.rode@gmail.com

 

Lepo vabljeni!

 

Za programsko organizacijski odbor

 

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije