7. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija
Objavljeno: 28.01.2016


 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
         Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 
           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
                                                Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

 

7. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Izola, 11.  3.  2016

 

 

08.00 -  08.50    Registracija

 

08.50 -  09.10    Pozdrav udeležencem in uvod

 

09.10 – 09.25    Novosti v smernicah za oživljanje

                          Vojko Anderle, dipl. zn

 

09.25 – 09.45    Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo  AED

                           Vojko Anderle, dipl. zn

                         

09.45 – 10.10    Ohlajanje po srčnem zastoju – pro et contra

                          Peter Radšel, dr. med.

 

10.10 – 10.40    Etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov

                          Peter Radšel, dr. med.                   

                                          

10.40 -  11.10    Odmor 

 

11.10 -  11.30    Temeljni postopki oživljanja pri otroku in ukrepi pri tujkih v dihalni poti                                          

                          Nada Macura Višić, dipl.m.s.

 

11.30 -  11.50    Kdaj in koga oživljamo drugače

                          Denis Kordež, dipl.zn.

 

11.50 – 12.10    Prepoznava EKG in pravilno ukrepanje

                          Drago Satošek, dipl.zn.

 

12.10 – 12.30    Zdravila pri nujnih stanjih, oživljanju

                          Monika Kralj, dipl.m.s.                    

 

12.30 – 14.00    Kosilo                                                                     

 

14.00 -  17.00    Praktično delo v skupinah

 

Skupina A:        Temeljni postopki oživljanja odraslega in uporaba AED

                          Vojko Anderle, dipl.zn., Drago Satošek, dipl.zn.

Skupina B:        Temeljni postopki oživljanja pri otroku, ukrepi pri tujkih v dihalni poti

                          Nada Macura Višić, dipl.m.s., Denis Kordež, dipl.zn.  

Skupina C:        Priprava in aplikacija zdravil

                          Monika Kralj, dipl.m.s., Maruša Brvar, dipl.m.s.

 

Praktično delo v vsaki skupini traja 50 minut in se ponovi 3-krat.         

              

V okviru delavnic bo potekalo tudi pisno in praktično preverjanje pridobljenega znanja udeležencev. 

 

 

Splošne informacije

 

Seminar je namenjen vsem, ki želijo pridobiti in obnoviti znanje in veščine za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z urgentnimi stanji in želijo razširiti svoje znanje.

 

Vsebina in izvedba delavnic je usklajena s programom tečaja Temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo povzeto po European Resuscitation Council. Oddana je bila vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje  in vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj na Zbornico – Zvezo.

 

Kotizacija z DDV znaša 190€ (članom ZZBNS, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 95€) Kotizacijo nakažite na TR–NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana, Zbornica – Zveza, št.: 02015 – 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 – 11032016 (Sekcija MS in ZT v urgenci).

V ceno kotizacije je vključeno kosilo, osvežitev med odmorom in zbornik predavanj.

 

Prijava: Na seminar se prijavite z e-prijavnico na spletni strani Zbornice – Zveze ali kontaktirajte predsednico strokovne sekcije. Število prijav je omejeno. Upošteval se bo vrstni red prijav.        

 

Dodatne informacije:

Dodatne informacije pri ga. Bračko na telefon 041 909 328 ali na e-naslov: vida.bracko@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!           

 

 

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije