Strokovna srečanja >> Seminarji
Strokovni seminarji
31 Okt 03

 • Sandra Naka, prof. zdr. vzgoje: Pravice bolnikov in dolžnosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
 • Andrej Fink, dipl. zn.: Oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice na terenu
 • Andrej Bertalanič, med. teh. – mavčar: Imobilizacija hrbtenice z ortopedskimi pripomočki
 • Julijan Špes, VTM: Imobilizacija pri poškodbah in obolenjih hrbtenice

 • 31 Okt 01

 • SVET – EFCCNA Srečanje v Istanbulu, maja 2001
 • UTRINKI IZ STROKOVNEGA SREČANJA Kranjska gora, oktobra 2000 in Ljubljana, marca 2001
 • Matjaž Koželj,dr.med.: Nujna stanja v gastroenterologiji
 • Tatjana Gjergek, viš. med. ses.: Vloga ms pri akutni krvavitvi iz zgornjih prebavil
 • Kladnik Jožica, viš. med. ses., Lokajnar Gordana, viš. med. ses.: Vloga medicinske sestre pri bolniku z akutnim vnetjem trebušne slinovke (pancreatitis acuta)

 • 31 Mar 01

 • Zvezdana Pratneker, dipl.m.s.: Komunikacija s poškodovancem
 • Uroš Grošelj, ZT, Miha Okrožnik, MT: Statistični prikaz poškodb roke in imobilizacij v mavčarni travmatološke klinike v ljubljani na centralnem urgentnem bloku
 • Špes Julijan, VMT: Poškodbe in imobilizacije prstov in dlani
 • as. Zdenko Orožim, dr. med.: Zdravljenje poškodb s plastičnimi mavci

 • 31 Okt 00

 • UVODNE BESEDE
 • UTRINKI IZ 9. STROKOVNEGA SREČANJA
 • Matej Cimerman, dr. med.: Vbodne in strelne poškodbe
 • Vida Bračko, VMS, Renata Zupančič, dipl.m.s.: Zdravstvena nega bolnika s strelnimi in vbodnimi ranami
 • Darinka Ključevšek,VMS, Miroslava Straunik,VMS, prof.zdr.vzg.: Zdravstvena nega bolnika po električni opeklini

 • 31 Okt 99

 • Delo sekcije v preteklem letu
 • Asist. mag. Hugon Možina, dr. med.: Postopki oživljanja bolnika
 • Maruša Brvar, VMS, Slavica Klančar, VMS: Timsko delo medicinskih sester pri reanimaciji
 • Nataša Jeras, VMS, Majda Cotič – Anderle, VMS: Monitoring bolnika v urgentni ambulanti
 • Marija Jamšek, dr. med.: Akutne zastrupitve z drogami

 • 31 Okt 98

 • Nekaj utrinkov iz dosedanjega dela sekcije
 • Vpliv visoke zunanje temperature na organizem
 • Zdravstvena nega bolnika z hipertermijo
 • Podhladitev
 • Zdravstvena nega podhlajenega bolnika

 • 30 Apr 97

 • Vladimir Smrkolj: Nujna stanja – Vloga medicinske sestre pred in ob sprejemu v bolnišnico
 • Mitja Mohor: Predstavitev službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kranj
 • Bojan Pohar: Akutni miokardni infarkt – trombolitično zdravljenje
 • Martin Tonin: Opazovanje urgentnega bolnika sedaj in v bodočnosti
 • Marko Gričar: Ocena in nadzor stanja ogroženega bolnika

 • 30 Nov 96

 • Andrej Bručan: Smernice za organizacijo urgentne medicine v Sloveniji
 • Janoš Voroš: Nujna medicinska pomoč v Murski Soboti
 • Štefan Kous: Organizacija urgentne medicinske pomoči na kirurškem oddelku bolnišnice Murska Sobota
 • Janez Prinčič: Kompartment sindrom
 • Andrej Bručan: Življenjsko nevarne motnje srčnega ritma • Spoštovani,

   

  od tega trenutka je prijava za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic ortopedski tehnolog / ortopedska tehnologinja objavljeno na osnovni strani spletne strani pod Aktualnimi razpisi.

  Link povezava: http://www.zbornica-zveza.si/sl/razpis-za-pridobitev-nacionalne-poklicne-kvalifikacije-npk-za-poklic-ortopedski-tehnolog-ortopedska.