Sodelovanje v tujini
Sodelovanje v tujini
30 Sep 04

PRVI SVETOVNI KONGRES ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA BOLNIKA

 

V času od 13. 9. do 15. 9.2004 je v Angleškem univerzitetnem mestu Cambridge potekala 2. internacinalna konferenca Britanskega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega bolnika - British Association of Critical Care Nurses - BACCN in prvi svetovni kongres življenjsko ogroženega bolnika - World federation of Critical Care Nurses - WFCCN.


Konference smo se udeležile tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz Slovenije. Kar 27 se nas je odpravi­lo na pot, med nami je bila tudi generalna sekretarka Zbornice - Zveze ga. Petra Kersnič, ki nam je bila v oporo in spodbudo, poskrbela pa je tudi za dobro voljo in smeh.

30 Maj 02

POROČILO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV URGENTNE MEDICINE SLOVENIJE O UDELEŽBI NA PRVI KONFERENCI

Evropskega združenja critical care – EFCCNA, ogled bolnišnice in Pariza od 26.5.2002 – 27.5.2002

 

Pričakovanje Pariza, ogledi, sestanki, Konferenca, to so bile ključne misli, ki so nas spremljale, ko smo se skupina udeležencev zbrala v avtobusu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Zadnji trentuke pred odhodom nas je razveselila s svojim prihodom tudi ga.Petra Kersnič, generalna sekretarka Zbornice-Zveze zdravstvene nege Slovenije, ki nas je pozdravila ter nam zaželela srečno pot.