Prva stran >> Novice
Novice
17 Okt 23

 

                       Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
         Organizira strokovni seminar
 
       URGENTNI PACIENT – UTRIP ŽIVLJENJA
      19. in 20. oktober 2023
      Terme Čatež
 

7 Sep 22

                              Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
                               Organizira strokovni seminar
 
                      13. in 14. oktober 2022
              Terme Čatež
 
7 Sep 22

UKC LJUBLJANA
KO za travmatologijo

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15)
ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

18 Okt 19

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
                                        Organizira strokovni seminar

 

       URGENTNI PACIENT – VEČ KOT SAMO ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA

      24. in 25. oktober 2019

      Terme Čatež

 

 

18 Okt 19

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15) Objavlja

POSTOPEK ZA PRIDOBIVANJE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK)

za poklic ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

4 Okt 18

   Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
          Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
     Organizira strokovni seminar
 
      18. in 19. oktober 2018
      Terme Čatež

 

22 Mar 18http://www.efccna.org/congress

22 Mar 18

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

 

9. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Petek, 13.  april  2018

Hotel DELFIN, Tomažičeva ul. 10, 6310 IZOLA

12 Okt 17

Področje za zdravstveno nego in oskrbo
Na podlagi 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(Uradni list RS, št. 67/15)
objavlja
(NPK)
za poklic

ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

12 Okt 17

Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

 

  16. – 18. november 2017

     Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje