Prva stran >> Novice
Novice

4 Okt 18

   Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
          Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
     Organizira strokovni seminar
 
      18. in 19. oktober 2018
      Terme Čatež

 

22 Mar 18http://www.efccna.org/congress

22 Mar 18

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

 

9. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Petek, 13.  april  2018

Hotel DELFIN, Tomažičeva ul. 10, 6310 IZOLA

12 Okt 17

Področje za zdravstveno nego in oskrbo
Na podlagi 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(Uradni list RS, št. 67/15)
objavlja
(NPK)
za poklic

ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

12 Okt 17

Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

 

  16. – 18. november 2017

     Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje

 

 

12 Okt 17

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
             Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
  Organizira strokovni seminar
 
 
      19. in 20. oktober 2017
      Terme Čatež

 

27 Nov 16

EfCCNa Vas vabi na 7. mednarodni kongres med 15. in 18. februarjem 2017 v Belfast. 

Vabljeni!

EfCCNa kongres 2017

27 Nov 16

Sekcija MS in ZT v urgenci, v okviru evropskega združenja EfCCNa,  sodeluje v mednarodnem projektu MICE-ICU programa Erasmus+. 

5 Okt 16

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
         Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
       Organizira strokovni seminar
 
 
      27. in 28. oktober 2016
      Terme Čatež

28 Jan 16

 Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
         Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 
           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
                                                Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

 

7. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Izola, 11.  3.  2016