Prva stran >> Novice
12 Okt 17
URGENTNI PACIENT – OD GENERACIJE DO GENERACIJE

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
             Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
  Organizira strokovni seminar
 
 
      19. in 20. oktober 2017
      Terme Čatež

 

 

Četrtek, 19. oktober 2017

  8.00  -   8.50   Registracija

 

Komunikacija

                          

  8.50  -   9.20   Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem

  9.20  -   9.40   Komunikacija v zdravstvu, dr. Vesna Čuk, prof. zdr. vzg., viš. pred.  

  9.40  - 10.10   Komunikacija v izrednih razmerah, Mario Harapin, dr. med., novinar           

10.10  - 10.30   Sprejem nujnega klica, Miha Brezovnik, dipl. zn.

10.30  - 10.50   Komunikacija v triaži, Tina Gros, mag. zdr. nege

10.50  - 11.00   Razprava

 

11.00  - 11.30   Odmor

 

Urgentna stanja v ginekologiji 

                                                

11.30  - 12.00   Urgentna stanja v ginekologiji,Andrej Zore, dr. med.

12.00  - 12.20   Obravnava pacientke s krvavitvijo v ginekološki ambulanti,Milena

                         Osredkar, dipl. m. s.

12.20  - 12.40   Obravnava pacientke z bolečino v  urgentni ginekološki ambulanti,Žiga

                         Aleksič, dipl. zn.

12.40  - 13.00   Obravnava pacienta s spolno prenosljivo okužbo v urgentni ambulanti,

                         Jolanda Munih, dipl. m. s.

13.00  - 13.10   Razprava

13.10  - 13.30   Oskrba diabetičnega stopala v mavčarni, Andrej Kramer, ortop. teh.

                    

13.30  - 15.00   Odmor za kosilo

 

Oskrba diabetičnega stopala v mavčarni (program za ortopedske tehnologe)

 

11.30 – 13.30   Predstavitev in namestitev TCC – EZ (total contact casting), Miha Kobav,

                         Mitral d.o.o.

15.00 – 16.45   Predstavitev in namestitev TCC, Wolfgang Strobl, Daniel Dugi, Miha

                         Kostanjevec, Lohmann & Rauscher

 

Ko boli srce (AKS / Takotsubo kardiomiopatija)

   

15.00  - 15.15   Triaža pacienta s prsno bolečino, Ana Štefančič, dipl. m. s.

15.15  - 15.35   Oskrba pacienta z AKS v urgentni ambulanti, Angelika Ferjan, dipl. m. s.               

15.35  - 15.55   Obravnava pacienta z AKS v katetrskem laboratoriju,

                         Meta Mazi, dipl. m. s.

15.55  - 16.15   Oskrba pacienta s Takotsubo kardiomiopatijo na kardiološkem

                         oddelku,  Urška Trampuš, dipl. m. s.

16.15  - 16.45   Akutni koronarni sindrom in Takotsubo, Luka Lipar, dr. med.                      

 

16.45  - 17.15   Odmor 

 

 

17.15  - 19.30   Učne delavnice (vsako delavnico se 3x ponovi)

 

                         Komunikacija v izrednih razmerah, Mario Harapin, dr. med., novinar                    

                         Inhalatorna terapija pri otroku, Majda Oštir, dipl. m. s.

                         Oskrba diabetičnega stopala v mavčarni, Edin Adrović, dipl. zn., ortop.

                         teh., Andrej Kramer, ortop. teh., Miha Okrožnik, ortop. teh., Miha Kobav -

                         Mitral d.o.o., Wolfgang Strobl, Daniel Dugi, Miha Kostanjevec - Lohmann &

                         Rauscher

 

 

20.30                      Slavnostna večerja ob glasbi

 

 

Petek, 20. oktober 2017

 

Nujna stanja pri otrocih   

                  

  9.00 –   9.20   Triaža otrok, Irena Komatar, dipl. m. s. 

  9.20 –   9.40   Bolečina v trebuhu pri otroku, Peter Najdenov, dr. med.                       

  9.40 – 10.00   Zdravila pri nujnih stanjih otrok,MojcaGrošelj Grenc, dr. med.

10.00 – 10.20   Dihalna stiska pri otroku, Majda Oštir, dipl. m. s.

10.20 – 10.50   Kako razumeti in ravnati ob neprijetnih odzivih staršev

                         bolanih / poškodovanih otrok, Manja Rančigaj Gajšek, univ. dipl. psih.                          

10.50 – 11.00   Razprava

 

11.00 – 11.30   Odmor

 

Proste teme in prikazi primerov

                       

11.30 – 11.45   Poškodbe pri oživljanju, Goranka Beguš, dipl. m. s., Marko Kučan, dipl. zn.               

11.45 – 12.00   …

12.00 – 12.15   

12.15 – 12.30   …

 

12.30 – 13.00   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

 

 

Splošne informacije o izobraževanju

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

 

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/ izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

 

Prijava

Na izobraževanje se prijavite preko e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/ ali po e-pošti: tina.gros@gmail.com   

 

Kotizacija

Kotizacija z DDV znaša za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti,  160€, za nečlane je kotizacija  320€. Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015- 0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -19102017  s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

 

Dodatne informacije

Vida Bračko (041 909 328) oz. vida.bracko@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!

 

 

Za programsko-organizacijski odbor

Vida Bračko

Predsednica strokovne sekcije