Kontakt
Kontaktne informacije


Naslov:
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
Klinični Center Ljubljana, Urgentni blok soba 21, Zaloška cesta 7, 1 000 Ljubljana
E-mail:
Tel.: 01 522 34 47

Predsednica:
Vida Bračko
E-mail:

Podpredsednica:
Majda Cotič Anderle
E-mail:

Blagajnik:
Vojko Anderle

Tajnica:
Simona Rode
E-mail:

Vodja internistične strokovne skupine:
Maruša Brvar
E-mail:

Vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč:
Tanja Vraneševič Žmavc

Vodja skupine mavčarjev
Miha Okrožnik
E-mail:

Vodja kirurške skupine
Draga Štromajer
E-mail:

Vodja strokovne skupine za zdravstveno nego življenjsko ogroženega bolnika:
Drago Satošek
E-mail:


Oblikovanje in postavitev strani
Mitja Špes
E-mail: mitja.s...@...mail.com