Predstavitev
PredstavitevZgodovina
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine je bila ustanovljena 22.9.1995 pod okriljem Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, na pobudo iniciativnega odbora, ki ga je vodila Slavica Klančar. V iniciativnem odboru so bile zastopane medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz vseh slovenskih regij.

Namen
Sekcija združuje in povezuje medicinske sestre in zdravstvene tehnike, ki delajo na urgentnih oddelkih slovenskih bolnišnic, v urgentnih ambulantah zdravstvenih domov in vse ostale, ki jih zanima področje urgentne zdravstvene nege.
Osnovni namen strokovne sekcije, ki je bil zapisan ob ustanovitvi:
• promocija urgentne zdravstvene nege
• priprava in izvedba kontinuiranih strokovnih izobraževanj iz urgentne zdravstvene nege
• izdelava strokovnih standardov obravnav in opreme za področje urgentne zdravstvene nege
• izdelava enotne dokumentacije in informacijska povezava med izvajalci urgentne zdravstvene nege
• spremljanje novosti na področju urgentne zdravstvene nega doma in v tujini
• ocenjevanje kakovosti, spoštovanje etičnih norm
• povezovanje z domačimi in mednarodnimi organizacijami
• znanstvenoraziskovalno delo in publiciranje

Filozofija
Področje urgentne zdravstvene nege je specifično, tako kot tudi vsa ostala področja zdravstvene nege. Urgentna stanja nastopijo vedno nepričakovano in nenadoma, število bolnikov je nepredvidljivo , zdravstveno stanje bolnikov se lahko hitro in dramatično spremeni, zaplete. Intenzivnost dogajanj in število posegov je veliko, potrebno je zagotoviti čim več informacij v čim krajšem času, odločitve je potrebno sprejemati hitro in se neprestano prilagajati vsem spremembam. Pogosto se srečujemo s tragičnimi usodami. V vseh teh momentih želimo bolnika obravnavati kot subjekt in pri svojem delu in vedenju upoštevati elementa slovenske filozofije zdravstvene nege – spoštovanje, varnost, integriteta, počutje.
Visoko vrednotimo delo v timu saj je obravnava urgentnega bolnika multidisciplinarna. Z uvajanjem sodobnih elementov zdravstvene nege v prakso želimo, da urgentna zdravstvena nega postane kontinuirana in vidna.

Organiziranost
Urgentna dejavnost je razvejana na veliko področij, zato imamo ustanovljenih 6 strokovnih skupin, ki pokrivajo ožje specifično področje urgentne zdravstvene nege. Te skupine so: internistična, travmatološka, ostala kirurška, skupina za življenjsko ogrožene bolnike, skupina splošne nujne medicinske pomoči in skupina mavčarjev.
Vodja strokovne skupine je član izvršilnega odbora sekcije.

Izvršilni odbor sekcije šteje 9 članov, mandat traja 4 leta.
Na volilni seji dne 14.10.2011 je bil potrjen sledeči Izvršilni odbor:
 1. predsednica: Vida Bračko
 2. podpredsednica: Majda Cotič Anderle
 3. tajnica: Simona Rode
 4. blagajničarka: Silva Mahnič
 5. vodja internistične strokovne skupine: Maruša Brvar
 6. vodja skupine za splošno nujno medicinsko pomoč: Tanja Vraneševič Žmavc
 7. vodja skupine mavčarjev: Miha Okrožnik
 8. vodja kirurške strokovne skupine: Draga Štromajer
 9. vodja strokovne skupine za življenjsko ogroženega bolnika: Drago Satošek

Strokovni sodelavci:
 • Stanka Košir
 • Vojko Anderle
 • Rozana Prešern
 • in številni neuradno imenovani drugi.

Dosedanje predsednice sekcije:
Slavica Klančar 1995 – 1999
Slavica Klančar 1999 – 2003
Draga Štromajer 2003 – 2007
Majda Cotič Anderle 2007 – 2011
Vida Bračko 2011 –

Častni člani sekcije:
Bogdana Winterleitner 1999
Andrej Bručan 2003
Slavica Klančar 2003
Melanija Plančak 2003
Petra Kersnič 2003
Vida Dolžan 2004
Darja Cibic 2009