Prva stran
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine je bila ustanovljena 22.9.1995 pod okriljem Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, na pobudo iniciativnega odbora, ki ga je vodila Slavica Klančar. V iniciativnem odboru so bile zastopane medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz vseh slovenskih regij.
4Okt 18

   Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
          Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
     Organizira strokovni seminar
 
      18. in 19. oktober 2018
      Terme Čatež

 

22Mar 18http://www.efccna.org/congress

22Mar 18

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

 

 

9. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija

 

Petek, 13.  april  2018

Hotel DELFIN, Tomažičeva ul. 10, 6310 IZOLA

12Okt 17

Področje za zdravstveno nego in oskrbo
Na podlagi 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
(Uradni list RS, št. 67/15)
objavlja
(NPK)
za poklic

ORTOPEDSKI TEHNOLOG / ORTOPEDSKA TEHNOLOGINJA

12Okt 17

Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

 

  16. – 18. november 2017

     Hotel Bellevue, Na slemenu 35, 2208 Mariborsko Pohorje

 

 

25Okt 16

V Ljubljani je med 7. in 9. oktobrom 2016 potekal redni jesenski sestanek European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa). Priprave in organizacijo delovnega srečanja sta zelo uspešno izvedli Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Predstavnika Slovenije v evropskem združenju, Dejan Doberšek in Drago Satošek, ki je tudi član izvršnega odbora EfCCN-e, sta se potrudila in pripravila zanimivo srečanje tudi v kulturno družabnem smislu.

28Jan 16

3. mednarodni kongres »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri«
 
Nada Macura Višić, Vida Bračko
 
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je 15. in 16. oktobra organizirala 3. kongres z mednarodno udeležbo s področja urgentne zdravstvene nege. Ob tem smo proslavili 20. letnico delovanja strokovne sekcije. Kongres, ki je potekal pod naslovom »Urgentni pacient – včeraj, danes, jutri« je potekal v Termah Čatež. Poleg gostoljubnosti osebja, nam je bilo ob prihodu naklonjeno tudi lepo vreme in jesensko obarvana okolica.
28Jan 16

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je na 3. mednarodnem kongresu  podelila Priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju. Prejemnika priznanja sta:

Tanja Vranešević Žmavc in Uroš Grošelj

 

8Nov 15

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je 15. in 16. oktobra 2015 organizirala 3. mednarodni kongres URGENTNI PACIENT - VČERAJ, DANES, JUTRI
Poleg ostalih tujih predavateljev, je bila tudi prisotna tudi podpredsednica EfCCNa gospa Anne Kokko. Poleg predavanja je tudi povdarila pomen sodelovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci ter Evropskega združenja za življenjsko ogroženega pacienta (EfCCNa). Hkrati je tudi izrekla Čestitke ob jubileju. V novicah EfCCNa si lahko preberete podrobnosti. Kliknite na povezavo: Novice EfCCNa

21Sep 15

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

 

Organizira 3.  mednarodni kongres

 

URGENTNI PACIENT – VČERAJ, DANES, JUTRI

 

15. in 16. oktober 2015

Terme Čatež