Prva stran
7 Sep 22
URGENTNI PACIENT – PACIENT Z OTEŽENIM DIHANJEM

                              Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
           Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije
                           Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 
 
                               Organizira strokovni seminar
 
                      13. in 14. oktober 2022
              Terme Čatež
 
 

 

Četrtek, 13. oktober 2022

 

    8.15 – 9.00   Registracija

                        

    9.00 – 9.30   Otvoritev srečanja, pozdrav udeležencem, podelitev priznanja Sekcije za 

                         dosežke na ožjem strokovnem področju

 

 

Urgentni pacient – pacient s Covid-19

 

  9.30 – 10.00   Medbolnišnična koordinacija oskrbe pacientov s Covid-19, Robert

                         Carotta, dr. med.

                        

10.00 – 10.30   Respiratorna prizadetost zaradi  COVID-19, dr. Jerneja  Videčnik Zorman,

                         dr. med.

 

10.30 – 10.50   Delo na Covidnem oddelku, Enej Ložnar, dipl. zn. 

 

10.50 – 11.00   Razprava

 

11.00 – 11.30    Odmor

 

 

Temeljna življenjska aktivnost – dihanje

    

11.30 – 12.00   Akutna dispneja, Ester Gaggi Slokar, dr. med.

                          

12.00 – 12.20   Aplikacija kisika pri urgentnih pacientih, Simona Sodja Ljuboja, dipl. m. s. 

 

12.20 – 12.40    Nadzor pacienta med neinvazivno ventilacijo, Goranka Beguš, dipl. m. s.

 

12.40 – 13.00   Celostna obravnava pacienta s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu,

                         Eva Bučan, dipl. m. s.

 

13.00 – 13.15    Razprava

 

13.15 – 15.00    Odmor za kosilo(v lastni režiji)

 

 

Poškodbe in terapevtske imobilizacije spodnjih okončin

(program za ortopedske tehnologe)

                        

11.30 – 12.00   Konzervativno zdravljenje zlomov goleni, Aleš Fischinger, dr. med.

 

12.00 – 12.30   Terapevtske imobilizacije spodnje okončine, Admir Krupić, ort. teh.

 

12.30 – 13.00   Terapevtske imobilizacije spodnje okončine - delavnica, Admir Krupić, ort.

                         teh.

 

13.00 – 15.00    Odmor za kosilo (v lastni režiji)

 

15.00 – 15.40   PTB (Patella Tendon Bearing Cast), Robert Podhostnik, ort. teh.

 

15.40 – 16.30   Izdelava stopalnih vložkov iz plastozota, Boštjan Gluhar, ort. teh.

 

 

»Težko diham!«

                            

15.00 – 15.20   Nujna stanja v torakalni kirurgiji, Bogdan Vidmar, dr. med.

 

15.20 – 15.40   Zagotavljanje proste dihalne poti do prihoda v bolnišnico,

                         Andrej Kandido, TZN

 

15.40 – 16.00   Torakalna drenaža, Alenka Adrović, dipl. m. s., Karmen Gačić, dipl. m. s.

 

16.00 – 16.20   Traheotomija,  Sonja Krajnik, mag. zdr. nege

 

16.20 – 16.30   Razprava

 

16.30 – 17.00   Odmor

 

 

17.00 – 19.30    Učne delavnice (vsako delavnico se trikrat ponovi)

 

                         Torakalna drenaža, Alenka Adrović, dipl. m. s. in Karmen Gačić, dipl. m. s.

                         »Kako, komu, kdaj, kje?«  - neinvazivna dihalna podpora v urgentni

                         medicini, Monika Kralj, dipl. m. s.

                         »Kako, komu, kdaj, kje?«  - neinvazivna dihalna podpora v intenzivni

                         medicini, Goranka Beguš, dipl. m. s.

 

           

             20.30    Večerja

 

 

Petek, 14. oktober 2022

 

Otrok z oteženim dihanjem                        

                         

    9.00 – 9.30   Dihalna stiska ob porodu, Peter Najdenov, dr. med.

 

  9.30 – 10.00   »Moj otrok težko diha, kaj pa sedaj?« - vodenje telefonskega pogovora,

                         Irena Komatar, dipl. m. s.      

 

10.00 – 10.30   Ocena  dihanja pri poškodovanem otroku, Matej Mažič, dipl. zn.

 

10.30 – 11.00   Prepoznava in ukrepanje ob urgentnih stanjih pri pacientu s cistično

                         fibrozo, Majda Oštir, dipl. m. s

  

11.00 – 11.20   Pljučna embolija pri nosečnici in vloga medicinske sestre, Aida Aliagić,

                         dipl. m. s.

 

11.20 – 12.00   Razprava in zaključek strokovnega srečanja

 

                  

 

Splošne informacije o izobraževanju

Seminar je namenjen vsem, ki želijo izpopolniti obstoječe znanje oz. pridobiti nova znanja s področja obravnave urgentnih pacientov in preživeti prijetno strokovno druženje. Program je sestavljen iz teoretičnih vsebin v obliki predavanj in praktičnih učnih delavnic.

 

Vloga za pridobitev licenčnih in pedagoških točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila posredovana na Zbornico – Zvezo.

 

 

Prijava

Na izobraževanje se prijavite prek e-prijavnice, ki se nahaja na spletni strani Zbornice – Zveze www.zbornica-zveza.si oziroma prek https://register-clani.zbornica-zveza.si/prijava/

 

 

Kotizacija, nakazilo, število udeležencev

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 320 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 160 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene pa sekcija krije iz plačanih članarin). Kotizacijo nakažite na TR – NLB, posl. Tavčarjeva 7, Ljubljana – Zbornica – Zveza, št.: 02015-0258761480, sklic na stroškovno mesto 00 0224 -13102022 s pripisom »Sekcija MS in ZT v urgenci«.

Kotizacija vključuje: obisk predavanj in učnih delavnic, zbornik predavanj, osvežitev med odmori, večerjo ob glasbi.

Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico, številko licence in potrdilo o vplačani kotizaciji.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

 

 

Hotelska namestitev

Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi

Informacije in rezervacije:

T: 07 49 36 759, E: info@terme-catez.si

 

Dodatne informacije

Nada Macura Višić (031 853 014) oz. nada.macura@gmail.com ali tina.gros@gmail.com

 

 

Lepo vabljeni!  

 

 

Za programsko-organizacijski odbor

Nada Macura Višić

Predsednica strokovne sekcije