Prva stran >> Članki
30 Apr 97
Seminar sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine Slovenije (Brdo pri Kranju, april 1997)

 • Vladimir Smrkolj: Nujna stanja – Vloga medicinske sestre pred in ob sprejemu v bolnišnico
 • Mitja Mohor: Predstavitev službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kranj
 • Bojan Pohar: Akutni miokardni infarkt – trombolitično zdravljenje
 • Martin Tonin: Opazovanje urgentnega bolnika sedaj in v bodočnosti
 • Marko Gričar: Ocena in nadzor stanja ogroženega bolnika
 • Slavica Klančar: Opazovanje in nadzor urgentnih bolnikov
 • Majda Cotič: Nadzor in opazovanje bolnikov na Internistični prvi pomoči
 • Bogdana Winterleitner: Izkušnje pri organizaciji SNMP v Ljubljani
 • Vera Štebe: Profesionalna identiteta medicinskih sester
 • Barbara Anžur: Delovanje medicinske sestre – socialni konstrukt
 • Melanija Plančak: Dokumentacija zdravstvene nega urgentnih bolnikov v ambulanti za abdominalno kirurgijo, urologijo in kirurgijo srca in ožilja – urgentni kirurški blok, Klinični center, Ljubljana
 • Anton Komar: Negovalni problemi pri abdominalnih bolnikih
 • Rezi Krašovec, Ela Okršlar: Opazovanje in nadzor poškodovanega otroka
 • Irena Peneš: Oskrba bolnika s poškodbo glave v urgentni ambulanti
 • Olga Levin: Seteklina v Sloveniji