Prva stran >> Članki
31 Okt 99
Seminar sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine Slovenije (Terme Čatež, oktober 1999)

 • Delo sekcije v preteklem letu
 • Asist. mag. Hugon Možina, dr. med.: Postopki oživljanja bolnika
 • Maruša Brvar, VMS, Slavica Klančar, VMS: Timsko delo medicinskih sester pri reanimaciji
 • Nataša Jeras, VMS, Majda Cotič – Anderle, VMS: Monitoring bolnika v urgentni ambulanti
 • Marija Jamšek, dr. med.: Akutne zastrupitve z drogami
 • Prof. dr. Janez Prinčič, dr. med.: Najprimernejši čas za premeščanje hudo poškodovanih
 • Gordana Anderle, VMS: Statistični prikaz premeščenih poškodovancev v letu 1998
 • Asist. mag. Matej Cimerman, dr. med.: Priprava težko poškodovanega za sekundarni transport
 • Vida Tušek, VMS: Zdravstvena nega ob premestitvi pacienta s poškodbo hrbtenice
 • Straunik Miroslava, VMS, prof. zdr. vzg.: Zdravstvena nega bolnika z opeklinami
 • Branko Kešpert, ZT, Miran KOLAR, dr. med.: Nastavitev perifernega venskega kanala
 • Slavica Klančar, VMS: Poimenovanje negovalnih problemov v urgentni medicini
 • Melanija Plančak, VMS, dipl. org. dela: Poročilo o nesrečnem dogodku/strokovni napaki pri izvajanju zdravstvene nege in oskrbe bolnikov
 • Mateja Makor, VMS, Marijana Juršinič, ZT: Izkušnje z uporabo dokumenta zdravstvene nega urgentnega bolnika