Prva stran >> Članki
31 Okt 00
Seminar sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine Slovenije (Kranjska gora, oktober 2000)

 • UVODNE BESEDE
 • UTRINKI IZ 9. STROKOVNEGA SREČANJA
 • Matej Cimerman, dr. med.: Vbodne in strelne poškodbe
 • Vida Bračko, VMS, Renata Zupančič, dipl.m.s.: Zdravstvena nega bolnika s strelnimi in vbodnimi ranami
 • Darinka Ključevšek,VMS, Miroslava Straunik,VMS, prof.zdr.vzg.: Zdravstvena nega bolnika po električni opeklini
 • Asist. mag. Hugon Možina, dr. med.: Motnje srčnega ritma pri udarcu električnega toka
 • Majda Cotič – Anderle, VMS: Triaža v urgentni internistični ambulanti
 • Draga Štromajer, VMS: Sprejem urgentnega kirurškega bolnika
 • Renata Prah, VMS, Simona Smole, ZT: Opazovanje bolnika na urgentnem internističnem oddelku
 • Maruša Brvar, VMS: Predaja bolnika
 • Marija Jamšek, dr. med.: Obravnava zastrupitev z rastlinami
 • Erna Kos – Grabnar, VMS: Raziskovanje v zdravstveni negi in klinična praksa
 • M. Plančak, VMS, dipl. org. dela, S. Klančar, VMS: Vprašalnik o zadovoljstvu bolnikov z zdravstveno nego v urgentni medicini
 • Miran Kolar, dr. med.: Strelna poškodba z usodnim izidom – prikaz primerka
 • Darja Plank, Vesna Papuga, Slavomir Milovanovič: Pomen poznavanja temeljnih postopkov oživljanja za medicinske sestre v sb celje
 • Klara Peternelj, dipl.m.s.: Kakovnost služb nujne medicinske pomoči v kraško-notranjski regiji
 • Uroš Grošelj, MT: Imobilizacija hrbtenice s trotočkovno ortozo – prednosti in pomankljivosti