Sodelovanje v tujini
17 Sep 10
Poročilo s sestanka ECCNa v Bruslju

Poročilo s sestanka EfCCNa v Bruslju

Spomladansko srečanje EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) je bilo zaradi izbruhov ognjenika na Islandiji in posledične ohromitve zračnega prometa v večini evropskih držav prestavljeno iz aprila na zadnji vikend v juniju. Srečanje je potekalo v Bruslju, glavnem mestu Evropske unije, organizatorka in gostiteljica pa je bila gospa Lerma Hernandez ob pomoči sodelavk iz belgijskega nacionalnega združenja medicinskih sester, ki delajo na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženih bolnikov.

 

Evropsko združenje EfCCNa (www.efccna.org) , ki danes vključuje že 23 evropskih držav, je bilo formalno ustanovljeno leta 1999 z namenom povezati medicinske sestre, ki delajo na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženih bolnikov (critical care), promovirati zdravstveno nego, vzpostaviti pogoje za sodelovanje znotraj Evrope, predlagati standarde za izobraževanje ter prispevati k izboljševanju kakovosti klinične prakse in raziskovalnega dela na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženih bolnikov. V okviru EfCCNa aktivno deluje več delovnih skupin in sicer za raziskave in razvoj, za  izobraževanje, za program mednarodne izmenjave,  za klinično prakso, za stike z javnostjo in za pripravo kongresov. V združenje EfCCNa je že od formalne ustanovitve pred dobrimi desetimi leti vključena tudi Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci.

 

Program dvodnevnega delovnega sestanka v Bruslju je bil pretežno zapolnjen s poročili članov izvršilnega odbora in predstavnikov posameznih delovnih skupin, ki delujejo v okviru EfCCNa, o delu  v preteklem obdobju in planih za naprej. Predstavnik vsake države je podal tudi kratko poročilo o delovanju posameznih nacionalnih združenj, predstavil aktivnosti in aktualno problematiki  v svoji državi. Sestanki EfCCNa so že tradicionalno priložnost za odprto in konstruktivno diskusijo o aktualnih tematikah ter izmenjavo stališč med udeleženci in potekajo v pozitivnem  vzdušju.

 

Eden ključnih projektov združenja EfCCNa je vsebinska priprava in organizacija strokovnih srečanj. Pretekli kongresi v Parizu (2002), v Amsterdamu (2005) in  Firencah (2008) so bili  strokovno in organizacijsko zelo uspešni. Udeležilo se jih je veliko število medicinskih sester iz vse Evrope in tudi iz Slovenije. Četrti kongres EFCCNa bo od 24. – 26. 3. 2011 2011 v Copenhagnu na Danskem. Osrednje  teme  kongresa bodo:

-       ustvarjalnost v klinični praksi in izboljšave na področju zagotavljanja varnosti,

-       zdravstvena informatika in tehnologija,

-       novosti v izobraževanju in razvoj na področju prakse zdravstvene nege,

-       vključevanje svojcev ter vplivi mešanja kultur,

-       raziskave, z dokazi podprta praksa in razvoj profesionalnih vlog.

 

Podrobnejše informacije o kongresu so na voljo na spletni strani www.efccna2011.dk. Vabimo vas, da se evropskega kongresa udeležite!