Prva stran >> Članki
25 Okt 16
Delovno srečanje predstavnikov EfCCNa v Ljubljani

V Ljubljani je med 7. in 9. oktobrom 2016 potekal redni jesenski sestanek European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa). Priprave in organizacijo delovnega srečanja sta zelo uspešno izvedli Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Predstavnika Slovenije v evropskem združenju, Dejan Doberšek in Drago Satošek, ki je tudi član izvršnega odbora EfCCN-e, sta se potrudila in pripravila zanimivo srečanje tudi v kulturno družabnem smislu.


Evropsko združenje EfCCNa, ki danes vključuje že 28 evropskih nacionalnih združenj za oskrbo življenjsko ogroženih pacientov, je bilo ustanovljeno leta 1999 in med ustanovnimi članicami je bila tudi Slovenija. Pod motom združenja »Delati skupaj – Doseči več« (angl. »Working Together – Achieving more«) želijo članice EfCCNa povezati medicinske sestre, promovirati zdravstveno nego, vzpostaviti pogoje za sodelovanje znotraj Evrope, pripraviti standarde za izobraževanje ter prispevati k izboljševanju kakovosti klinične prakse in raziskovalnega dela na področju zdravstvene nege življenjsko ogroženih pacientov.

Sestanka EfCCNe se je udeležilo 29 delegatov iz 24. evropskih držav. Dejavnosti so se začele že v petek 7. oktobra, ko sta se sestala organizacijski odbor ter delovna skupina za razvoj protokolov in standardov. Po napornem dnevu so se vsi skupaj s še preostalimi delegati odpravili na voden ogled Ljubljane, ki je bil dober začetek v skupno sodelovanje.
V soboto, 8. oktobra, ob pričetku sestanka, je vse navzoče delegate pozdravila tudi izvršna direktorica Zbornice – Zveze, Anita Prelec, ki je vsem zbranim kot tudi združenju zaželela uspešno delo in doseganje zastavljenih ciljev. V dveh delovnih dneh se je zbor evropskih delegatov posvetil temam, ki obravnavajo področje zdravstvene nege v intenzivni terapiji ter obravnavo  življenjsko ogroženega pacienta. Skupina za razvoj protokolov in standardov je izdelala dokument o priporočilih za obvladovanje bolečine v intenzivni terapiji, ki bo v kratkem dostopen na spletni strani združenja www.efccna.org. Veliko časa so delegati namenili pripravam in organizaciji 7. kongresa EfCCNa, ki bo v Belfastu od 15. do 18. februarja 2017, vse podrobnosti so na voljo na zgoraj omenjeni spletni strani. EfCCNa je ena izmed šestih partnerjev, ki sodelujejo v mednarodnem projektu o večkulturnosti zdravstvene nege v evropskih intenzivnih enotah (angl. Multicultural Care in European Intensive care units), ki poteka preko Erasmus+. Tej temi so delegati namenili kar nekaj časa in pripravili številna izhodišča.

Ob koncu srečanja so člani mednarodne organizacije EfCCNa podali tudi skupno izjavo glede vojne v Siriji in jo posredovali številnim organizacijam, dostopna pa je tudi na spletu organizacije.

Po treh napornih dnevih je EfCCNa uspešno zaključila redni jesenski sestanek. Izvršni odbor kot vsi delegati so bili zelo zadovoljni z organizacijo sestanka, družabnim delom srečanja in ogledom mesta Ljubljane. Zahvalili so se Zbornici – Zvezi kot tudi gostujočima strokovnima sekcijama za podporo in gostoljubje.