Prva stran >> Članki
Članki
19 Jul 10

 Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je 05.03.2010 v hotelu Delfin v Izoli organizirala strokovni seminar z učnimi delavnicami z naslovom »Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija«. Predavanja in delavnice so pripravile medicinske sestre, sodelovali pa so tudi zdravniki, ki se vsakodnevno srečujejo z življenjsko ogroženimi pacienti. Seminar je bil priznan tudi kot obvezna vsebina s področja oživljanja. Vsebine s tega področja mora pridobiti v zadnjih petih letih licenčnega obdobja vsak imetnik licence zdravstvene in babiške nege.

28 Jun 10

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja preliminarni program seminarja:
»Urgentni pacient – novosti v obravnavi«
Kraj in čas: Rogaška Slatina, Hotel Sava, 21. in 22.10.2010

Preliminarni program seminarja:

 • piki žuželk in ugrizi strupenih živali
 • alergije in anafilakična reakcija
 • oskrba dihalne poti
 • urgentna stanja pri otrocih
 • urgentna rentgenologija
 • triaža in komunikacije
 • proste teme
 • učne delavnice

6 Jun 10

Program 17. mednarodnega simpozija o urgentni medicini

Kraj in čas: Kongresni center St. Bernardin, Portorož; 9. - 12. junij 2010


Program si lahko ogledate tukaj.

23 Mar 10

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci organizira ponovitev seminarja:
»Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija«

Kraj in čas: Izola, Hotel Delfin, 5.3.2010

PROGRAM

6 Jan 10

Poročilo s sestanka EfCCNe v Berlinu

3. in 4. oktobra 2009 je v Berlinu v Nemčiji potekalo srečanje EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations), katerega sem se udeležila kot predstavnica Sekcije medicinskih sester v urgenci. Na tokratnem srečanju smo obeležili deseto obletnico delovanja EfCCNa.

6 Jan 10

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja preliminarni program seminarja:
»Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija«
Kraj in čas: Izola, Hotel Delfin, 5.3.2010

Teme seminarja:

 • temeljni postopki oživljanja,
 • vzpostavitev proste dihalne poti
 • prepoznava življensko ogroženega pacienta
 • nevarne motnje srčnega ritma,
 • timski pristop k reanimaciji

23 Nov 09

6. kongres Svetovnega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega pacienta je potekal med 28. avgustom in 1. septembrom 2009 v Firencah v Italiji. Organiziran je bil v sodelovanju s kongresom Svetovnega združenja za intenzivno in kritično medicino (WFSICCM), s kongresom italijanskega združenja za anesteziologijo, analgezijo, reanimacijo in intenzivno terapijo (SIAARTI) ter mednarodnim srečanjem Svetovnega pediatričnega združenja za intenzivno in kritično medicino (WFPICCS). Vseh udeležencev je bilo približno tri tisoč, od tega petsto medicinskih sester iz več kot  petdeset različnih držav.

23 Nov 09

Seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci je potekal 15 in 16.10.2009 v  Radencih.

Skozi strokovne teme se je odražal naslov seminarja »Urgentni pacient – usklajenost dela in sodelovanje«. V obravnavi urgentnih stanj, kot so krvavitve in poškodbe pri delovnih nesrečah je nujen multidisciplinaren pristop z usklajenim delom. Usklajeno delo in partnerski odnos pa sta  sestavna dela  kvalitetne zdravstvene oskrbe urgentnih pacientov.

15 Okt 09

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci objavlja preliminarni program seminarja:
»Urgentni pacient – usklajenost dela in sodelovanje«
Kraj in čas: Radenci, 15.10. - 16.10.2009

PROGRAM
ČETRTEK, 15.10.2009

 • 9.30 - 10.00 Otvoritev

17 Jun 09

Program 16. mednarodnega simpozija o urgentni medicini

Kraj in čas: Kongresni center St. Bernardin, Portorož; 17. - 20. junij 2009

Program si lahko ogledate s klikom na povezavo:
http://www.szum.si/Koncni_program_2009.pdf