Prva stran >> Članki
Članki
30 Sep 04

PRVI SVETOVNI KONGRES ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA BOLNIKA

 

V času od 13. 9. do 15. 9.2004 je v Angleškem univerzitetnem mestu Cambridge potekala 2. internacinalna konferenca Britanskega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega bolnika - British Association of Critical Care Nurses - BACCN in prvi svetovni kongres življenjsko ogroženega bolnika - World federation of Critical Care Nurses - WFCCN.


Konference smo se udeležile tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz Slovenije. Kar 27 se nas je odpravi­lo na pot, med nami je bila tudi generalna sekretarka Zbornice - Zveze ga. Petra Kersnič, ki nam je bila v oporo in spodbudo, poskrbela pa je tudi za dobro voljo in smeh.

30 Jun 04

 • Multidisciplinarni pristop k bolniku pod vplivom opojnih substanc
 • Obravnava urgentnega endokrinološkega bolnika
 • Poškodbe medenice in spodnjih ekstremitet
 • Proste teme

 • 31 Okt 03

 • Sandra Naka, prof. zdr. vzgoje: Pravice bolnikov in dolžnosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
 • Andrej Fink, dipl. zn.: Oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice na terenu
 • Andrej Bertalanič, med. teh. – mavčar: Imobilizacija hrbtenice z ortopedskimi pripomočki
 • Julijan Špes, VTM: Imobilizacija pri poškodbah in obolenjih hrbtenice

 • 30 Jun 03

  Vabljena uvodna predavanja:

 • Critical Care nursing educations in Europe; Brite Baktoft
 • Columbine shool shooting – 20 April 1999; John Rumpf

 • 30 Jun 02

  ...

  30 Maj 02

  POROČILO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV URGENTNE MEDICINE SLOVENIJE O UDELEŽBI NA PRVI KONFERENCI

  Evropskega združenja critical care – EFCCNA, ogled bolnišnice in Pariza od 26.5.2002 – 27.5.2002

   

  Pričakovanje Pariza, ogledi, sestanki, Konferenca, to so bile ključne misli, ki so nas spremljale, ko smo se skupina udeležencev zbrala v avtobusu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

  Zadnji trentuke pred odhodom nas je razveselila s svojim prihodom tudi ga.Petra Kersnič, generalna sekretarka Zbornice-Zveze zdravstvene nege Slovenije, ki nas je pozdravila ter nam zaželela srečno pot.

  31 Okt 01

 • SVET – EFCCNA Srečanje v Istanbulu, maja 2001
 • UTRINKI IZ STROKOVNEGA SREČANJA Kranjska gora, oktobra 2000 in Ljubljana, marca 2001
 • Matjaž Koželj,dr.med.: Nujna stanja v gastroenterologiji
 • Tatjana Gjergek, viš. med. ses.: Vloga ms pri akutni krvavitvi iz zgornjih prebavil
 • Kladnik Jožica, viš. med. ses., Lokajnar Gordana, viš. med. ses.: Vloga medicinske sestre pri bolniku z akutnim vnetjem trebušne slinovke (pancreatitis acuta)

 • 30 Jun 01

 • Zdravstvena nega urgentnega pulmološkega bolnika
 • Zdravstvena nega kirurškega urgentnega bolnika
 • Proste teme in prikazi primerov

 • 31 Mar 01

 • Zvezdana Pratneker, dipl.m.s.: Komunikacija s poškodovancem
 • Uroš Grošelj, ZT, Miha Okrožnik, MT: Statistični prikaz poškodb roke in imobilizacij v mavčarni travmatološke klinike v ljubljani na centralnem urgentnem bloku
 • Špes Julijan, VMT: Poškodbe in imobilizacije prstov in dlani
 • as. Zdenko Orožim, dr. med.: Zdravljenje poškodb s plastičnimi mavci

 • 31 Okt 00

 • UVODNE BESEDE
 • UTRINKI IZ 9. STROKOVNEGA SREČANJA
 • Matej Cimerman, dr. med.: Vbodne in strelne poškodbe
 • Vida Bračko, VMS, Renata Zupančič, dipl.m.s.: Zdravstvena nega bolnika s strelnimi in vbodnimi ranami
 • Darinka Ključevšek,VMS, Miroslava Straunik,VMS, prof.zdr.vzg.: Zdravstvena nega bolnika po električni opeklini