Prva stran >> Članki
Članki
30 Sep 04

11. in 12. septembra 2004 je v Cambridgu v Angliji potekalo srečanje članic EfCCNa (European Federation of Critical Care Nurses Associations). EfCCNa trenutno šteje že 23 različnih evropskih držav članic. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov urgentne medicine je vključena v to Evropsko združenje že nekaj let.

30 Sep 04

PRVI SVETOVNI KONGRES ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA BOLNIKA

 

V času od 13. 9. do 15. 9.2004 je v Angleškem univerzitetnem mestu Cambridge potekala 2. internacinalna konferenca Britanskega združenja za zdravstveno nego življenjsko ogroženega bolnika - British Association of Critical Care Nurses - BACCN in prvi svetovni kongres življenjsko ogroženega bolnika - World federation of Critical Care Nurses - WFCCN.


Konference smo se udeležile tudi medicinske sestre in zdravstveni tehniki iz Slovenije. Kar 27 se nas je odpravi­lo na pot, med nami je bila tudi generalna sekretarka Zbornice - Zveze ga. Petra Kersnič, ki nam je bila v oporo in spodbudo, poskrbela pa je tudi za dobro voljo in smeh.

30 Jun 04

 • Multidisciplinarni pristop k bolniku pod vplivom opojnih substanc
 • Obravnava urgentnega endokrinološkega bolnika
 • Poškodbe medenice in spodnjih ekstremitet
 • Proste teme

 • 31 Okt 03

 • Sandra Naka, prof. zdr. vzgoje: Pravice bolnikov in dolžnosti medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
 • Andrej Fink, dipl. zn.: Oskrba poškodovanca s poškodbo hrbtenice na terenu
 • Andrej Bertalanič, med. teh. – mavčar: Imobilizacija hrbtenice z ortopedskimi pripomočki
 • Julijan Špes, VTM: Imobilizacija pri poškodbah in obolenjih hrbtenice

 • 30 Jun 03

  Vabljena uvodna predavanja:

 • Critical Care nursing educations in Europe; Brite Baktoft
 • Columbine shool shooting – 20 April 1999; John Rumpf

 • 30 Jun 02

  ...

  30 Maj 02

  POROČILO SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV URGENTNE MEDICINE SLOVENIJE O UDELEŽBI NA PRVI KONFERENCI

  Evropskega združenja critical care – EFCCNA, ogled bolnišnice in Pariza od 26.5.2002 – 27.5.2002

   

  Pričakovanje Pariza, ogledi, sestanki, Konferenca, to so bile ključne misli, ki so nas spremljale, ko smo se skupina udeležencev zbrala v avtobusu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

  Zadnji trentuke pred odhodom nas je razveselila s svojim prihodom tudi ga.Petra Kersnič, generalna sekretarka Zbornice-Zveze zdravstvene nege Slovenije, ki nas je pozdravila ter nam zaželela srečno pot.

  31 Okt 01

 • SVET – EFCCNA Srečanje v Istanbulu, maja 2001
 • UTRINKI IZ STROKOVNEGA SREČANJA Kranjska gora, oktobra 2000 in Ljubljana, marca 2001
 • Matjaž Koželj,dr.med.: Nujna stanja v gastroenterologiji
 • Tatjana Gjergek, viš. med. ses.: Vloga ms pri akutni krvavitvi iz zgornjih prebavil
 • Kladnik Jožica, viš. med. ses., Lokajnar Gordana, viš. med. ses.: Vloga medicinske sestre pri bolniku z akutnim vnetjem trebušne slinovke (pancreatitis acuta)

 • 30 Jun 01

 • Zdravstvena nega urgentnega pulmološkega bolnika
 • Zdravstvena nega kirurškega urgentnega bolnika
 • Proste teme in prikazi primerov

 • 31 Mar 01

 • Zvezdana Pratneker, dipl.m.s.: Komunikacija s poškodovancem
 • Uroš Grošelj, ZT, Miha Okrožnik, MT: Statistični prikaz poškodb roke in imobilizacij v mavčarni travmatološke klinike v ljubljani na centralnem urgentnem bloku
 • Špes Julijan, VMT: Poškodbe in imobilizacije prstov in dlani
 • as. Zdenko Orožim, dr. med.: Zdravljenje poškodb s plastičnimi mavci