Prva stran >> Članki
Članki
31 Okt 00

 • UVODNE BESEDE
 • UTRINKI IZ 9. STROKOVNEGA SREČANJA
 • Matej Cimerman, dr. med.: Vbodne in strelne poškodbe
 • Vida Bračko, VMS, Renata Zupančič, dipl.m.s.: Zdravstvena nega bolnika s strelnimi in vbodnimi ranami
 • Darinka Ključevšek,VMS, Miroslava Straunik,VMS, prof.zdr.vzg.: Zdravstvena nega bolnika po električni opeklini

 • 30 Jun 00

 • Zdravstvena nega urgentnega srčnega bolnika
 • Etika in urgentna zdravstvena nega
 • Pristop zdravstvenega tehnika in medicinske sestre k obravnavi suicidalnega bolnika
 • Nujna stanja v ginekologiji in porodništvu s stališča zdravstvenega tehnika in medicinske sestre

 • 31 Okt 99

 • Delo sekcije v preteklem letu
 • Asist. mag. Hugon Možina, dr. med.: Postopki oživljanja bolnika
 • Maruša Brvar, VMS, Slavica Klančar, VMS: Timsko delo medicinskih sester pri reanimaciji
 • Nataša Jeras, VMS, Majda Cotič – Anderle, VMS: Monitoring bolnika v urgentni ambulanti
 • Marija Jamšek, dr. med.: Akutne zastrupitve z drogami

 • 30 Jun 99

 • Bolečina v prsnem košu
 • Šok
 • Kakovost zdravstvene nege v urgentni medicini
 • Proste teme

 • 31 Okt 98

 • Nekaj utrinkov iz dosedanjega dela sekcije
 • Vpliv visoke zunanje temperature na organizem
 • Zdravstvena nega bolnika z hipertermijo
 • Podhladitev
 • Zdravstvena nega podhlajenega bolnika

 • 30 Jun 98

 • Vloga medicinske sestre in zdravstvenega tehnika pri reanimaciji
 • Otrok v urgentni medicini – vloga medicinske sestre
 • Aplikacija zdravil v urgentni medicini
 • Proste teme

 • 30 Jun 97

 • Timsko delo
 • Reševanje utopljenca in nujna medicinska pomoč

 • 30 Apr 97

 • Vladimir Smrkolj: Nujna stanja – Vloga medicinske sestre pred in ob sprejemu v bolnišnico
 • Mitja Mohor: Predstavitev službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Kranj
 • Bojan Pohar: Akutni miokardni infarkt – trombolitično zdravljenje
 • Martin Tonin: Opazovanje urgentnega bolnika sedaj in v bodočnosti
 • Marko Gričar: Ocena in nadzor stanja ogroženega bolnika

 • 30 Nov 96

 • Andrej Bručan: Smernice za organizacijo urgentne medicine v Sloveniji
 • Janoš Voroš: Nujna medicinska pomoč v Murski Soboti
 • Štefan Kous: Organizacija urgentne medicinske pomoči na kirurškem oddelku bolnišnice Murska Sobota
 • Janez Prinčič: Kompartment sindrom
 • Andrej Bručan: Življenjsko nevarne motnje srčnega ritma

 • 30 Jun 96

 • Komunikacija v urgentni medicini
 • Sprejem, triaža, in oddaja bolnika v urgentni službi
 • Zaščita medicinske sestre in zdravstvenega tehnika pred okužbami in poškodbami v urgentni službi
 • Nega nezavestnega bolnika